TUPAC AMARU

Tupac Amaru
už televizoriaus stiklo
Tupac Amaru
anapus eterio
Tupac Amaru
anapus kvėpavimo
Tupac Amaru
už jūrų marių
Tupac Amaru
tarp futbolo šukių
Tupac Amaru
drebančioj kameroj
Tupac Amaru
drebančioj planetos moralėj
Tupac Amaru
už jūrų marių
Mano Namai
futbolo sankaupos
Mano Namai
verandų atokaitos
Mano Namai
šiapus Šventosios
Mano Namai
kruvinam paauglės kūne
Mano Meilė
Mano Namai
Tupac Amaru

1997 05 08