Vėl asfalto bėgikas

užmerktas stiklas tyčia
brėkštančių karvių antakiai
trimatė šešėlio kiaurymė
plazdančioje vaizdo
vėliavoje
asfaltas jau moka
būti gėlėtas
ir bėgiko plejery
gali kalbėt
lyg taksistas
brendantis kelkraščiu

cilindrinis bėgiko
viršus
nebepaklysta
žaliuose ir geltonuose
debesų grūdeliuose
sunkiau rasti
pavandenijusią
skanią vaistažolę
nei pro budos vartus
sugrąžinti
pasauliu virtusius
džinsus

profesionalas arba
oranžinis ačiū

2000 07 13