Vieną kartą…

vieną kartą
tikrai jau
aš suvalgysiu parkerį
ir palaidas iš
c.ž.v.
iššluosiu baltą gyvenimą
ir tašką tvarkingai parašęs
dainuosiu
dainuosiu
ir ješčio raz dainuosiu

1991 07 31