PARŠIUKO ČIUKO NUOTYKIAI

1. Vieną rytą paršiukas Čiukas valėsi savo kaplinius dantis.

2. Staiga savo šeštąja akimi pajuto, kad stovi už jo nugaros kažkas. Oh Deivių motina!

3. Deja atsisukęs tespėjo pamatyti pro vonios duris išbėgančią kažkokią blondinę. AOI!

4. Čia jis nedelsiant pagalbon pasikvietė IRA, ETA, LRS, TUPAC AMARU, HESBOLLAH ir Zygfridą iš Nibelungų ir puolė ją vytis (bet Vytis visus juos išžudė).

5. Vienintelis likęs gyvas Par-Čiukas toliau vykdė persekiojimą. Vienos parduotuvės čipsų skyriuje iš pasalų užklupęs merginą sušuko:
Sakyk, kas tu esi, INAMORATA?

6. Tada merginos akyse jis išvydo laumės juostą, Nidos kopas, Vilnelės vingį, kryžių kalną ir Arvydą Sabonį. Paršiukas Čiukas įsisiurbė nepažįstamajai į lūpas.

7. Prieš tai tespėjęs ištart: O MANO TĖVYNE!
– Bet kiaulės neturi tėvynės! – tarė blondinė ir išmušė Čiuko kaplinius dantis.

1999