VAIKUČIŲ RYTMETIS

Absurdo teatrėlis
Miniatiūra

(Rytas. Priemiesčio gatvelė. Ja skuba PRAEIVIAI. Prie užkandinės valkiojasi PERSONALAS. Atokiau sėdi MATERIALISTAS. Aplinkiniuose kiemuose šliaužioja nelabai atbudę PRIVATININKAI. Iš krūmų išlenda HIPIS.)
HIPIS: Labas rytas, vaikai! Graži naktis buvo, gaila tik, kad trečdalį jos pramiegojau.
PRAEIVIAI (skuba)
PERSONALAS (sužiūra)
MATERIALISTAS (storas, rimtas ir nereaguoja)
HIPIS (išeina ant kelio ir bando prakalbinti praeivę): Labas rytas, mergaite. Kaip tau patiko šita naktis? Juk… Juk be abejonės…
PRAEIVĖ I (įsižeidusi): Atstok! Kišasi į svetimą gyvenimą… Alkoholikas.
PRAEIVĖ II: Taigi, ir nuo pat ryto. Dieve, Dieve…
HIPIS: Jūs turbūt sumaišėte. (Išdidžiai.) Aš – abstinentas, net špinatų nevalgau! (Trumpa pauzė.) Tai kaip, jums naktis nepatiko!? (Sutrinka.)
INDŲ SURINKĖJA: Jos, objektyviai vertinant, pasijuto įžeistos. Tavo frazę absorbavo itin hiperbolizuotai, nes tavo monologas nebuvo nuoseklus.
HIPIS: Jei susitiksiu, būtinai atsiprašysiu…
INDŲ SURINKĖJA: Tuomet tu dar labiau sukompromituosi savo asmeninį faktorių.
HIPIS: Kodėl?
INDŲ SURINKĖJA: Tu, objektyviai vertinant, suformuoji jų sąmonėje idioto įvaizdį.
HIPIS: Supratau. Einu pusryčiauti. (Nueina dainuodamas „Stok ant akmenėlio“. Kažką prisiminęs sugrįžta.) gero apetito visiems, kas paseks mano pavyzdžiu!
MATERIALISTAS (tyli)
HIPIS (rausdamasis savo maišelyje): Vaikai, kur mano konservai?
MATERIALISTAS (įtartinai tyli)
HIPIS: Vaikai, kas matėte mano konservus?
UŽKANDINĖS VALYTOJA: Kokie jie buvo (pauzė), tie konservai?
HIPIS: Apvalioje dėžutėje. „Jūros kopūstais“ vadinasi.
UŽKANDINĖS VALYTOJA: A! Tai turbūt šitas (paniekinamai mosteli galva materialisto pusėn).
HIPIS (valytojai): Ką šitas?
VALYTOJA (netekusi kantrybės): Kaip ką? (Pauzė.) Suėdė!!!
HIPIS (materialistui): Ar tai tiesa?
MATERIALISTAS (linkteli galva)
HIPIS (maldaujamai): Ką aš dabar valgysiu, grąžinkite mano konservus… (Materialistas išsižioja, gerklėje matyti įstrigusi pusiau suvirškinta konservų dėžutė.)
MATERIALISTAS: Neduosiu, nhė nephrašykch!!!
HIPIS: Vaje, kaip jums nepasisekė. Leiskite, padėsiu. (Bando ištraukti iš materialisto gerklės konservų dėžutės nuolaužas.)
MATERIALISTAS: Ghelbhėkchit!!! Žudo! (Subėga privatininkai.)

PRIVATININKŲ BALSAI: Atstok, valkata, nuo doro žmogaus!.. Puola vidury dienos!.. Besarmatis… (Atskuba indų surinkėja, kung-fu pagalba išvaiko privatininkus ir baigia vargšo materialisto kančias. Verkiančiam hipiui paduoda sūrio gabalėlį.)
Uždanga

1991 birželis