MIŠKO POLITKOREKTIŠKUMAS

Mes, vadinamieji „miško žvėrys“, jaučiamės nuolat žeminami ir diskriminuojami vadinamųjų „pasakų“ kūrėjų.
Neketiname toliau kęsti provincialaus, lokalizuoto mąstymo, seksistinių, rasistinių bei kitokių užgauliojimų!
Reikalaujame informaciją apie mus pateikti pagarbiai, pagal visus globalaus civilizuoto pasaulio standartus!
Reikalaujame išvalyti vadinamųjų „pasakų“ kalbą nuo diskriminacijos ir nuo šiol vartoti TIK politiškai korektiškus terminus:
Pasaka – Viešasis Pareiškinas (terminas „pasaka“ žemina mus, lyg mes būtume kažkoks pramanas, o ne lygiaverčiai vieningo pasaulio piliečiai)
Miškas – Transdžiunglinis Šiaurės Regionas (pakaks mąstyti savo kiemo kategorijomis! mes už globalią transdžiunglinę integraciją)
Miško žvėrys – Transdžiungliniai Individai (terminas „miško žvėrys“ nederamai pabrėžia mūsų teritorinę priklausomybę ir akcentuoja neva menkavertiškenę – gyvulišką – mūsų prigimtį)
Karalius Liūtas – Generalinis Transdžiunglinis Arbitras (laikas atsisakyti archaiško despoto įvaizdžio, klijuojamo garbingiausiam pilietinės transdžiunglinės bendruomenės asmeniui)
Medžiokliai – Taikos Palaikymo Pajėgos (būtina pozityviau traktuoti šias, ne visuomet patrauklias, bet absoliučiai būtinas transdžiungliniam stabilumui pareigas)

Diskriminuojančios kai kurių individų pravardės nedelsiant turi būti pakeistos politkorektiškais vardais:
Kiškis Piškis (seksistinė diskriminacija) – Kiškis Greitasis Linksmuolis
Vilkas Pilkas (rasistinė diskriminacija) – Vilkas Afropoliarinis
Meška Lepeška (diskriminacija dėl išvaizdos) – Lokys/ė Vartotojas/a
Lapė Snapė (diskriminacija dėl išvaizdos ir veiklos) – Lapė Maklerė

Ir dar:

Slibinas Devyniagalvis, Laumė Ragana, Sigutė – mes jų nesame matę, bet sprendžiant iš Viešųjų Pareiškimų, juos reikia laikyti Blogio Ašimi.

Transdžiulglinių individų vardu –
Afrobebras/ė ir Eurošeškas/ė

„Literatūra ir menas“, 2005 06 10