Sudiev, mano karaliau

Režisierius M. Gimžauskas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 1999;