Keturios susikertančios tiesės

Režisierius Kęstutis Gudavičius; scenarijaus autoriai: Kęstutis Gudavičius, Mantas Gimžauskas // Idee fixe – Vilnius, 2006.

keturios susikertančios tiesės
Scenarijaus autorius Mantas Gimžauskas
2006

1. EXT. day. miŠko kelias

Miško keliukas. Juo važiuoja Renault Laguna. Visa persikreipusi, suraišiota vielos gabalais, apmutūriuota izoliacija. Kėbulo skardos atsilaupiusios, matosi aiškios pjaustymo elektriniu pjūklu paliktos žymės. Viduje sėdi „paprastoji pora“. Tai Arūnas ir Elija. Vairuoja Elija. Abu kiek įsitempusiais veidais stebi aplinką. Jiems tai nekelia susižavėjimo. Kamera seka medžius. Miškas. Nejauku. Titrai. Tarp poros vyksta nebylus etiudas: Arūnas piktai viena ranka laiko prispaudęs kapotą prie durelių, kad neišlakstytų, kita – prilaiko stogą. Elija pradeda markstytis – jai pradeda strigti regėjimas. Kamera moters akimis: atrodo kad kažkas miške yra. Ji vairuoja, keistai žiūri pro stiklą, bet stengiasi neišsiduoti kad jai kažkas negerai. Aplink tvyro siaubas, pelėdos ir ne gėrio nuojauta. Moteris vairuoja, įtariai žiūri pro stiklą – ji tikrai kažką mato. Miškas. Staiga tarp medžių, priešais automobilį sušmėžuoja JI… Elija suklykia, staigiai sukteli vairą, mašina lengvai atsitrenkia į medį. Nuo smūgio mašina subyra į dalis. Izoliacija ir laidai išsilaksto. Abu herojai išlipa iš automobilio liekanų. Arūnas piktas, bet tramdo savo susierzinimą.
ARŪNAS
(Ilgai nerasdamas žodžių)
Kas čia buvo? Kodėl tu taip padarei?
ELIJA
Čia buvo… O ką tu padarei su mūsu mašina? A? Ką tu padarei?

2. EXT. day. Miegamojo rajono kiemas

Prigrūstas automobilių kiemas. Arūnas pasiutęs pjausto su bulgarke Reanault Laguna. Gausiai spragsi žiežirbos. Iš blokinio namo įėjimo išpuola Elija.
ELIJA
Jėzau Kristau Karaliau! Pažiūrėkit, nu jūs tik pažiūrėkit kokios jėgos jį apsėdo!
Kaimynai balkonuose smalsiai seka įvykius. Arūnas aršiai pjauna automobilį. Už jo taip pat yra būrelis žioplių – keli vaikai, pora vyrukų.
ARŪNAS
Sakai, skiriamės? Gerai, skiriamės!!! Tuoj aš turtą padalinsiu!!! Iš kurio galo norėsi?
ELIJA
Nustok, dėl dievo meilės, tu…
ARŪNAS
Čia tu pati kalta! Man blet viskas gerai buvo. Aš net šitą tavo prancūzišką šūdą kentėjau! Bet jeigu jau dabar kažko nebegerai, jeigu kartu nebegalim, tai davai atskirai gyvensim, tada. Priekį ar užpakalį imsi?!!
ELIJA
Arūnai, Arūnai, žinai ką tu dabar padaryk, tu dabar užsimerk, gerai, giliai įkvėpk, gerai, ir suskaičiuok nuo dešimt iki vieno.
Bulgarkė keičia pjovimo kryptį, Arūnas pradeda pjauti išilgai.
ARŪNAS
Ne, gal aš tau geriau iš šono atpjausiu!
ELIJA
Arūnai!!!
ARŪNAS
O gal geriau įstrižai!?
Bulgarkė dar syk keičia kryptį, pjaunama įstrižai.
ELIJA
Arūnai, mes gi ne gyvuliai kokie. Mes tiesiog labai skirtingi žmonės.
ARŪNAS
Jo, vienam reikia gydytis, o kitam ne!
ELIJA
Kvaila pasiduoti juodom emocijom. Viską galima išspręst civilizuotai.
ARŪNAS
Aš penkis metus su tavim civilizuotai gyvenau. Nepatiko, matai!!!
ELIJA
Arūnai, tau reikia pagalbos.
ARŪNAS
Aš tau skyrybų niekada neduosiu, niekada!!!
Elija žiojasi kažką sakyt, bet jei ir vėl prasideda regėjimo komplikacijos. Kamera jos akimis: Arūnas pjauna, pilna žiežirbų. Staiga iš už Arūno stoviniavusiųjų žioplių tarpo pasirodo JI. Šiek tiek iš jų išsiskiria, su paslaptingai ir paniekinančia šypsena žiūri į kamerą. Arūnas pjauna. JI matosi per gausų žiežirbų debesį. Nesuprasi ar čia viskas tikra ar ne.
ELIJA
(desperatiškai)
Tu čia turbūt pieš JĄ nori taip pasirodyt!?
Arūnas pristoja pjovęs. Žiežirbų nebelieka, nebelieka ir JOS.
ARŪNAS
Prieš ką, prieš ką pasirodyt?
Elija sutrikusi žiūri į Arūną, kur ką tik buvo JI. Už Arūno nieko nėra.
ARŪNAS
Tu vėl prie to pačio?

Elija desperatiškai permeta akimis kaimynus balkonuose. Akyse susitvenkia ašaros. Tvardydama verksmą:
ELIJA
Aš sakau taip, kaip yra!!!
Elija sukniumba ant mašinos kapoto. Apsikabina automobilį. Arūnas įtariai pasižiūri į Eliją. suvokia, kad jai blogai, piktai išjungia bulgarkę, piktai vynioja laidą. Atsargiai mesteli:
ARŪNAS
Elija, mums su tavim reikia kažką daryt.
ELIJA
Taip. Ir aš žinau kaip tau padėti.
Arūnas atsidūsta nusileisdamas jai. Pamato visus aplinkinius žmones. Apsidairo labiau, pamato, kad jų daug. Visi susidomėję stebėjo jų dramą.
ARŪNAS
Veikt ko neturim? Teatras pasibaigė, marš visi televizoriaus žiūrėt…

3. Ext. Night. Gedimino bokŠto apŽvalgos aikŠtelĖ.

Gedimino bokštas. Naktinio Vilniaus panorama. Bokšto apžvalgos aikštelę apeina sargas. Tai DANIELIUS. Jis apžiūri aikštelę, leidžiasi vidun. Eina per ekspozicines sales. Rankoje barška raktų ryšulys. Veido mimika nenusakoma. Į jį nepatikliai žiūri Vytauto biustas. Aplinka gan mistiška. Sargas tikrina ekspozicijos sales. Staiga, vienos salės kampe jis pamato turistę. Tai ODETA.
DANIELIUS
Pšeprašem, panie, co vy tut robyče?
ODETA
(Labai išsigandusi)
Aš esu žurnalistė. Atlieku žurnalistinį tyrymą… Tiriamąjai žurnalistikai.
Ir įrodydama savo žodžių svarumą, nufotografuoja kažką nesitaikydama. Danielius žvangindamas raktais grėsmingai artėja prie jos.
DANIELIUS
Ach žurnalistė… Čia fotografuoti negalima. Eksponatai slapti, o blykstė juos gadina.
ODETA
Atleiskit, aš nežinojau.
DANIELIUS
(Griežtai)
Nežinojimas nuo bausmės neatleidžia. Parodykit aparato atmintį.
Odeta paslaugiai ištiesia aparatą. Danielius rūsčiai žiūri nuotraukas. Ten erotiška žurnalistės fotosesija. Danielius stengiasi neišsiduoti nustebęs. Kol jis žiūri nuotraukas. Odeta kaista, slenka mene.
DANIELIUS
Taip taip panele. Nuo bausmės visa tai neatleidžia. Nuo labai labai griežtos busmės.
Odeta kaista, traukiasi gilyn.
ODETA
Atleiskite, man taip gėda. Kaip aš galiu išpirkti savo kaltę?
DANIELIUS
Nežinau, nežinau… Čia rimtas atvejis.
Odeta vaizduoja kaip ji yra išsigandusi ir ją apleidžia jėgos. Ji suklumpa.
OdETA
Imkite ką tik norite!
DANIELIUS
(Grėsmingai)
Ar tu supranti ką tu padarei? Čia mūsų tautos paveldas. Geležinio vilko miestas!!!
Odeta kyla iš nevilties, Po truputį toliau atbula traukiasi nuo sargo. Nežymiai atsisegamas švarkelis. Sargas nepaleidžia jos iš savo akiračio. Grėsmingai žvangindamas raktais slenka paskui ją.
ODETA
Dovanokit man. Aš jaučiuosi tokia prasikaltusi. Jaučiuosi padariusi kažką tokio žemo… tokio purvino… O! Man silpna, aš degu…
Odeta atbula prislenka prie laiptų. Pradeda kilti jais. Sargas seka paskui. Ji apsisuka, seksualiai krypuodama klubais kyla aukštyn. Sargas rydamas seilę, bet vis dar rūstus, seka paskui.

Int. Trečioji menė.
Trečioji menė. Visur pridegiota žvakių. Atmosfera ekstravagantiškai seksuali. Tarp eksponatų įkomponuota žvėrienos kailiais dekoruota kušetė. Odeta metasi ant jos. Danielius įeina paskui. Rimtai nustemba. Odeta visa įkaitusi seksualiai raitosi ant kušetės. Pradeda nusirenginėti. Danielius kritiškai įvertinęs situaciją pradeda sagstytis savo marškinius.
DANIELIUS
Gašli žurnalistė… Tu brangiai sumokėsi, kad įžeidei Lietuvą… Tu man už tai brangiai sumokėsi…
ODETA
O taip, aš noriu jums brangiai sumokėti…
Odeta visiškai perkaitusi. Grakštus kūnas dega seksualiuose apatiniuose. Ji jau pasiruošusi aistringai atsiduoti jo glėbiui. Danielius suprakaitavęs suriaumoja, metasi kaip žvėrys ant jos. Pora aistringai susilieja glėbyje. Išbadėjusi ODETA klykdama įsisiurbia jam į lūpas. Aistringai plėšia nuo jo drabužius. Jo aistra nebeprlygsta josiosios. Jis nebespėja paskui. Ji taršo jį, čiupteli jam už klyno. Pauzė. Visas veiksmas nurimsta. Odeta išplėtusi akis žiūri į Danielių. Atrodo tuoj sprogs. Danieliaus akyse siaubas, sumišimas ir kaltė. Danielius atšlyja, nueina į tolimesnį menės kampą ir nuo žvakės prisidega cigaretę. Odeta susinervinusi iki drebulio, bet išlaikyta, išoriškai stengiasi išlikti rami, rengiasi.
ODETA
Danieliau, gal tu čia nerūkyk, muziejus vis gi…
Danielius klusniai užgesina cigaretę. nervingai pasisuka viedu į gotikinį langelį. Naktinio Vilniaus vaizdas. Danieliaus riksmas:
DANIELIUS
Nachui, nieko negaliu padaryt! Nu nieko… … …kažkodėl…
Odeta rengiasi. Tvarkosi save, renkasi daiktus.
ODETA
(isteriškai ramiai)
Aš pilį išnuomavau, kad tau bybys atsistotų… Gedimino bokštą…
DANIELIUS
Gal mums pabandyt kaip nors ne taip sudėtingai?.. Nes taip neišeina dėl to, kad…
Odeta neištveria.
ODETA
(Pratrūksta)
Niekas tau neišeina! Tik per teliką kietas atrodai! Aš tiek situacijų prigalvojau, lateksų pripirkau!.. Vyskupą iš kapo prikeltų! Gal tau bobos iš vis neįdomu!? Gal tame reportaže nemelavo!?
DANIELIUS
Ai, nepradėkim tiktai nesamonių…
Odeta, baigusi rengtis ir rinktis savo daiktus pašoka, pasisuka link išėjimo. Danielius vejasi Odetą. Abu eina menėmis atgal link išėjimo, klupinėdami leidžiasi laiptais.
ODETA
Didžiausias nesamonė, tai su tavim susituokt buvo. Žvaigždė jobana.. Sekso dievas ant viso televizoriaus.
DANIELIUS
Prodiuseriam taip reikia, tūkstantį kartų sakiau, nepradėk dabar iš naujo…
ODETA
O man nieko nereikia? Man dar gal visas gyvenimas prieš akis!
DaNIELIUS
Nu nežinau. O tai ką daryt tada!!!?
ODETA
Daryk ką tu nori, man nebeįdomu.
DANIELIUS
Tipo, skiriamės?
Danielius pats abejoja tuo ką pasakė. Odeta apsimeta, kad negirdėjo klausimo. Tik giliai įkvepia. Abu artėja prie tos vietos, kur turėtų būti sargas.
ODETA
Duok bobutei du šimtus ir pasakyk, kad sofą antradienį pasiimsim.
Bobutės savo vietoje nėra. Abu personažai sustoja, susimuisto.
DANIELIUS
O kur bobutė?
ODETA
Nėra, tai einam.
DANIELIUS
Nu ne, negražiai išeina kažkaip…
Staiga iš niekur nieko prapučia trumpas skersvėjis. Ant sienų sušmėžuoja šešėliai. Mistika ir magija. Herojai suklūsta. Išsigandę apsidairo.
ODETA
Tsss… Tu kažką girdėjai?.. Čia kažkas yra.
DANIELIUS
…Nu tai gal bobutė… Ponia!
Iš menių ataidi kažkoks neaiškus žvangesys. Danielus jau ne taip drąsiai, dar syki kreipiasi.
DANIELIUS
Ponia…
Pasigirsta šiurpus vilko kauksmas. Aktyviau sušmėžuoja šėšėliai, pasigirsta keisti trinktelėjimai.
ODETA
Ne bobutė čia!!! Varom!!!
Abu metasi prie durų. Klupinėdami ir strigdami desperatiškai bando atidaryti duris. Jos sunkiai pasiduoda. Vilko kauksmas nenustoja. Herojai persigandę. Atrodo, juos tuoj kažkas užpuls. Tas „kažkas“ artėja link durų, Danielius plėšia nenorinčias pasiduoti duris.
ODETA
Greičiau, greičiau!!!
Danielius šiaip ne taip atlaužia duris. Gaivališkai abu puola pro jas. Tas „kažkas“ nespėja jų suėsti.
Ext. Iš pilies išbėga du siluetai ir dideliu greičiu skuodžia žemyn. Orą drebina vilko kauksmas.

4. Ext. daY. MIŠKO KELIAs_2. ŽvaigŽdŪnai miŠke_01

Keliuku atsargiai važiuoja BMW Z3. Rūškanais veidais viduje sėdi Danielius ir Odeta. Vairuoja Danielius. Jis susikaupęs bando išvengti duobių. Odeta per akinius nepatikliai žiūri į mišką. Medžiai atrodo bauginančiai paslaptingai. Miške kažkas yra. Ir tas kažkas stebi automobilį. Odeta muistosi. Jai nejauku.
ODETA
Danieliau, o tu rimtai tiki, kad čia yra kažkas daugiau negu mes matom?
DANIELIUS
(žiūri į kelią)
Man dabar užtenka tų bėdų kur matosi.
Mašina atsitrenkia į kelmą.
DANIELIUS
Ir tų kurių bl.. Nesimato.
Medžiai atrodo gąsdinančiai. Nejauku.
ODETA
Baisu kažkaip.
DANIELIUS
Aš dar labiau bijojau. Kai studijoj prieš pat eterį ant stalo daktarais žaist reikėjo.
ODETA
Reikėjo? Aš viską dėl tavęs dariau.
DANIELIUS
Bet nepadėjo. O čia padės. Mums abiems.
Pora privažiuoja makalynę kelyje: kalniukas – duobutė – balutė junginys. Danielius nusprendžia, kad šitą kliūtį įveiks. Jis susikaupia. Odetai baisu žiūrėti pro langą, ji suskoncentruoja į ant kelių laikomą atverstą žurnalą. Ten išsamus straipsnis pavadinimu – „likimai išgydomi girių ūksmėje“. Prie antraštės – nuotrauka – s. stambios akys.
ODETA
Gal čia tik iliuzija kokia? Aš, pavyzdžiui, jokiomis iliuzijomis netikiu… Nieko čia nebus!
BMW iškart užklimpsta. Danielius susinervinęs bando gazuoti. Nieko neišeina. Danielius piktas iššoka iš automobilio.
DANIELIUS
Nu matai! Tu negalėjai patylėt, ne?!!
Abu baigia tupinėtis aplink automobilį. Baugščiai atsisuka į nesvetingą mišką. Jame kažkas yra.

5. Int. Day. PaprastŪnŲ butas. virtuvĖ

Virtuvė. Elija sukinėjasi apie puodus. Ant viryklės kunkuliuoja didžiulis puodas. Gaminama šaltiena. Jos visur pilna. Stingdomi iškart daugybė indų. Jie išdėlioti visur kur patogu, ir ypač kur nepatogu. Indų indelių ir visokių formelių pilna visur. Ant spintelės, bliūde šypsosi apvirta kiaulės galva. Elija susikapusi. Virtuvėje atsiranda Arūnas. Ant šaldytuvo veikia televizorius. Ten popkultūrinė laida. Arūno dėmesys ten. Jis eina link šaldytuvo, pakeliui pamaigo pirštu šaltieną. Indelis sugadintas. Elija nebyliai, bet priekaištingai puola perpilinėti jo turinį. Imamas didysis puodas. Puodas labai didelis – mažoje virtuvėje su juo sukinėtis nepatogu ir sunku. Arūnas maišosi Elijai, bet pats net nepastebi kad trukdo. Jis bando nusigauti iki šaldytuvo. Abu susispraudžia tarp viryklės ir stalo. Sudėtingai užstringant prasilenkinėjama. Dinamiškas montažas, keisti rakursai. Staiga tarp abiejų personažų matome JOS kojas, plaukus. Abu personažai galų gale prasilenkia. Matome, kad jie čia dviese. Elija sustoja, nieko nesuprasdama. Atsisuka į tą vietą, kur jai ką tik pasivaideno JI. Ten nieko nėra. Arūnas išsitraukia kažką iš šaldytuvo. Akimirkai susitngsta susidomėjęs tv laida. (Kažkur ankščiau, pernelyg neakcentuojant, per tv prasitransliavo anonsas apie stebukladarį žynį ir jo piramidę). Elija rįžtingai stato puodą ant viryklės.
ELIJA
Arūnai, mums reikia pasikalbėt.
ARŪNAS
A… Tuoj, reklama greit bus…
ELIJA
Dabar.
Arūnas nugara į ją, toliau žiūri televizorių. Elija giliai įkvepia.
ARŪNAS
Kas atsitiko?
ELIJA
Aš jaučiu, kad tarp mūsų išdygo šalta, bejausmė siena.
ARŪNAS
Kur?
ELIJA
Aš seniai norėjau pasikalbėti su tavim, kaip du mylimi žmonės. Bet tu manęs niekada nesiklausai. Aš pradedu jausti, kad mes jau nesame tie mylimi žmonės. Kokie buvom kai viskas atrodė labai gražu. Bet labai greitai visas mūsų bendras gyvenimas prisipildė iliuzijos ir abejingumo.
ARŪNAS
Aha…
Monologo metu Arūnas kelis kartus nepatikliai grįžteli į Eliją. Įtaria, kad kvepia kažkuo neaiškiu ir bando iš virtuvės dingti. Elija rįžtingai jį sustabdo:
ELIJA
Arūnai!!!
Arūnas sustoja, atsisuka. Abu sustoja vienoje ašyje su televizoriumi. Tolesnio dialogo metu Arūnas atrodo, kad žiūri į Eliją, bet iš tikro jis yra įsistebeilyjęs į už jos esantį televizorių. Elija susikaupusi, stengiasi pabrėžtinai rišliai ir raiškiai, rimtai, bei dramatiškai dėstyti mintis:
ELIJA
Čia labai rimtas reikalas. Aš ilgai apie tai galvojau ir supratau, kad mes nebeturim dvasinės bendrystės. Mūsų širdys prisipildė akį veriančios tuštumos. Dieną keičia juoda ir šalta naktis. Mūsų sielas apglėbia stingdantys šalčio pirštai. Mūsų buvimas kartu tai… beprasmis laiko marinavimas ir jokios jausmų kibirkštėlės kasdienoje. O tas šaižus nesikalbėjimas… Gal tu man ko nors nepasakai? Gal irgi nerandi progos išsikalbėti, kas slepiasi giliai tavo dvasioje?
Arūnas atitraukia žvilgsnį nuo televizoriaus. Nieko nesuprantančiu žvilgsniu žiūri į Eliją. Elija laikosi iš paskutiniųjų.
ARŪNAS
Nu tai… Nėra gi viskas blogai… Tai kad… viskas gerai…
Elija neviltingai atisdūsta. Staiga žymai paprastesniu tonu, greičiau (suprantamiau ir paprasčiau) pratrūksta:
ELIJA
Ne, Arūnai, ne gerai. Aš tau tik tarnaitė. Tik išvirt ir apskalbt. Ir dar viską. O iš tavęs jokio dėmesio nesulauksi. Spoksai tą teliką… Gyvenu kaip su svetimu žmogum… ir aš to žmogaus nemyliu.
Arūnas rodos tik dabar išgirsta, ką ji pasakė.
ARŪNAS
Čia dabar?!!! Elija, kokia gi tu tarnaitė? Skalbimo mašiną gi turim. Virtuvės kombainą nupirkau. Čia kas, – ne dėmesys? Ir pas draugus išeinam. Ir pas žmones. Nu ir visa kita normaliai. Ko tu čia dabar taip susigraudinai?
Elija visai nesusigraudinusi žiūri į Arūną. Pauzė. Įtampa.
ELIJA
Čia ne gyvenimas. Aš skiriuosi su tavim… Mes skiriamės.
Arūnas apstulbęs ieško žodžių. Pauzelė. Elija nusprendžia, kad trūksta įspūdžio, čiumpa nuo viryklės puodą ir tėškia ant žemės. Grindimis plaukia šaltiena. Ne taip linksmai šypsosi kiaulės galva. Kažką bubena televizorius.

6. Int. Televizijos studija

Tv laidos „grožis ir geismas“ vinjetė. Po jos prasideda tv transliacija. Blizgančios dekoracijos, griausminga muzika.
Balsas uŽ kadro
Pasitikite seksualųjį ir geidžiamą laidos vedėją – Danielių!!!
Studijoje energingai strikinėdamas pasirodo Danielius. Ošia plojimai. Danielius manieringai ima mikrofoną. Išdidžiai ir paslaptingai šypsodamasis, užtikrintai:
DANIELIUS
Sveiki visi! Vėl penktadienis ir vėl jūsų ekranuose aistringai tvinkčios pikantiškiausia laida – Grožis ir geismas!!!!!…. Ar galima ant didžiosios scenos užlipti per antrą galą?.. Šio vakaro skandalais apipainiota tema – į šlovę, per lovą!…
Ošia plojimai. Danielius pereina į disksijos dalyvių pristatymą. Skamba energinga muzika.

„Taip! Į muzikos aukštumas tik per ten ir pro niekur kitur“ – teigia pirmasis mūsų svečias. Pasitikime muzikinio realybės šou dalyvį – jauną žvaigždę – nebus per garsiai pasakyta – Fūzą!!!
Į studiją įbėga spuoguotas jaunuolis. Pasidabinęs super madinga šukuosena, kuri išryškina atlėpusias ausis. Aprengtas kaip radikalus, labai stilingas rokeris. Ant striukės, ar marškinėlių užrašas „Winner“.
DANIELIUS
Sveikas Fūzai.
Fūzas parodo Danieliui faką ir arogantiškai atsisėda į savo vietą. Danielius ironiškai nusišypso.
DANIELIUS
Fūzo pozicija aiški… Bet sakoma, kad kiekviena lazda turi du galus. Pasitikime antrąjį šios lazdos galą. Štai jis – ilgametis Lietuvos šou biznio prodiuseris – Edvinas Smala.
Pasirodo išlaikytas, pilvotas prodiuseris su juodu kostiumu. Ant marškinėlių užrašas – „East Europe against powerty“. Sėdasi į vietą.
DANIELIUS
Sveiki, Edvinai. Malonu, malonu. Ir trečiasis karštosios diskusijos dalyvis – tiramosios žurnalistikos guru – tamsiausių ir drėgniausių šou verslo vietelių ekspertas – Aurelijus Drugys. Pasitikime.
Pasirodo Aurelijus Drugys. Kandus žurnalistas be tabu. Sėdasi į savo vietą.
DANIELIUS
Sveikas Aurelijau… Na ir, jūsų klyksmai ir ovacijos mūsų vyriškos kompanijos puošmenai, kuri nepalieka nesujaudinto nei vieno… Leiskite man pasitikti nuostabią viešnią – kuri savo talentingu pasirodymu įtikins oponentus, kad vien lovos kelionėje į žvaigždynų elitą – nepakanka… Ponios ir ponai – žavioji Kristy!!!
Pasigirsta plojimai, Danielius suklūsta. Niekas iš niekur neišeina.
DANIELIUS
Atsiprašau gerbiamieji, rodos įvyko šiokie tokie pakeitimai. Režisierius man į ausinę bubena, kad Kristy negalėjo šiandien pas mus pasirodyti, nes, kaip paaiškėjo, laukiasi antro vaiko ir yra Latvijoje. Vietoj jos, mūsų vakaro programą papuoš ne ka mažesnis scenos deimantas… Ir kas gi čia bus… Oddy…. O dieve.
Tekstuko pabaigoje, kamera privažiuoja prie Danieliaus veido. Danieliaus patosiškumas ties žodžiu „Oddy“ staigiai dingsta. Jo veidą užlieja nuostaba, siaubas ir panika. Jis apsidairo – už dekoracijos stovi patenkinti prodiuseriai, kurie trina rankas, kelia į viršų nykščius. Pasigirsta klaiki muzika.
DANIELIUS
(Pro sukąstus dantis)
Oho koks netikėtas sutapimas! Ponios ir ponai – Mano žmona – Oddy!!! Vakaras, matau, bus karštas. Laikykykit, kad neišsproginėtų tv metrai…
Oddy pasirodymas. Dainuojma baisi dainelė „mano macho“. Šviesos, šokėjos, sceninė choreaografija. Atlikėja sunkiai pataiko į natą. Kol vyksta daina, matome Danielių kuris pripuolęs, kažką inirtingai aiškinasi su prodiuseriais. Vienas jį bando raminti, kitas žvengia ir rodo, kad viskas bus gerai. Atlikėja dirba į kamerą. Matome šiek tiek tv virtuvės: operatoriai atsipalaidavę, doliką stumia paklaikęs bičiukas tuo pačiu rydamas sumuštinį. Žiūrovų nėra. Tuščios studijos pakampėse trinasi nieko neveikiantys tinginiai. Viduryje studijos šlitinėja girtas „kažkas“. Apšvietėjas miega dūmų kamuolyje. Iš jo aparato be perstojo eina dūmai. Odeta dirba į kameras. Priešais ją, tuščioje studijoje pūpso didelis dūmų kamuolys. Staiga iš kažkur pūsteli skersvėjis. Dūmų kamuolys ima judėti, formuotis. Susiformuoja didžiulė vilko galva. Jos akys – tai realiai šviečiantys du žali parai. Danielius pakelia galvą. Dvimetrinė vilko galva žiojasi lyg norėdama praryti Odetą. Ši persigąsta. Lyg to dar būtų maža – sustringa fonograma. Scenoje trumpa sumaištis. Psichavotas režisierius pulte keikdamasis staigiai išeina į reklamą. Pasileidžia vinjetė. Garsistas su ausinėmis stipriai kumščiu trinkteli per cd grotuvą – muzika pasitaiso. Dūmų debesis išsisklaido. Oddy tęsia pasirodymą, dirba į kamerą. Visas pultas iš jos pachabnai žvengia. Operatorius į kurį dirbo Oddy, keistai šypsodamasis nusiima nuo peties kamerą. Oddy sutrinka. Visas pultas dar labiau žvengia. Oddy pasipiktinusi puola link Danieliaus drąskydamasi po sceną. Į sceną užbėga prodiuseriai, asistentai, Danielius. Drugys pachabnai žvengia. Fūzas kraipo galvą. Smala irgi ištiesęs galvą pradeda reikšti pretenzijas. Bardakas. Danielius visus ramina, sodina į vietas. Taisomas grimas, kostiumai. Fone to, studijos monitoriuje, nežymiai praeina žynio anonsas. Laidos vinjetė, grįžtame į tiesioginį eterį.
DaNIELIUS
Ačiū, ačiū už nepamirštamą kūrinį!
FŪzas
Šūdas čia ne gabalas.
Smala
„Mano mačo“ yra singlas iš naujo Oddy albumo „mano mačo“. Kuris visas yra įdainuotas lietuviškai ir tuoj pasieks prekybos vietas…
DANIELIUS
Supratome, supratome. Bet grįžkime prie mūsų lovos reikalų. Tai yra, prie mūsų temos. Aurelijau, kaip ten su tuo antru scenos galu. Ar tiriamai žurnalistikai pavyko atkapstyti kokių nenugičijamų įkalčių?
Drugys
…Nė vieno… Grubiai ironizuoju žinoma. Ha ha ha.
Oddy sėdi lyg tai jos neliečia. Drugys pats žvengia iš savo bajerio. Danielius nuryja nuoskaudą.
SMALA
Kategoriškai nėra čia ko ironizuoti. Aš Lietuvos šou biznyje jau penkiolika metų ir galiu pareikšti, kad šitas mitas visais laikais buvo kuriamas netalentingų nevykėlių, kurie pavydi kitiems kūrybinės sėkmės.
FŪZAS
(Emocingai)
Viskas yra atvirkščiai. Aš visą savaitę pramogų verslą mačiau galima sakyti iš vidaus. Ir vaizdas liūdnas! Meilužės ir meilužiai įsirašinėja ir eina į eterį, o talentingi žmonės suklastojus balsavimą, yra išbalsuojami už borto!!!
ODETA
(fuzui)
Jaunuoli! Jeigu nesugebėjai papirkti publikos… nu.. sužavėti, tai kaltink save. Ir neįžeidinėk tų kurie daug pasiekia savo darbu, o ne jokia ten lova… Nes iš vis… Kad aš būčiau dainininkė, man lova visai nereikalinga!
DRUGYS
Ha ha ha. Danieliau, ar tikrai jums lova nereikalinga?…
DANIELIUS
…Na tai, lovoje ji bent jau nedainuoja…
Danielius, vis užklumpamas akivaizdžios tiesos, susimakaluoja. Drugys akivaizdžiai smaginasi. Jaučiasi labai gerai. Odeta vis labiau siunta.
ODETA
Muzika tai pažadinti jausmai. O jeigu tų jausmų niekas neįstengia pažadinti, tai jokia lova čia nepadės.
DANIELIUS
Na, žiūrovams, aš manau, nėra čia labai įdomu, kaip…
sMALA
(atsipalaidavęs, Odetai)
Na kodėl gi… Per savo gilią praktiką aš žinau, kad tai, kas vyksta dviese lovoje, kartais labai dažnai įkvepia talentingus žmones…
dANIELIUS
Na, gal nereikėtų painioti jausmų ir karjeros…
FŪZAS
Tai, kad kaip tik jūs abu ir painiojat!
DRUGYS
Ha ha ha. Mes gi visi čia tarpusavyje persipainioję…
DANIELIUS
Na…
SMALA
Ne ne, aš turiu omeny…
ODETA
Palaukit! Palaukit. Aš manau, kad seksas dažnai, kaip ir mano atveju, yra tik kliūtis karjerai. Energija, kurią galima būtų skirti kūrybai, švaistoma tuščiai ir rezultatai kartais būna nykūs. Lova man yra ne kelias į šlovę, o kliūtis, kurią reikia peržengti. Ir tu Danieliau, puikiai žinai, kad dėl tiklso, manęs nesustabdys jokios kliūtys!
Lyg kirviu nukirtusi Odeta, papūtusi žandus atsisėda. Pauzelė. Danielius nebaišlaiko. Atsistoja:
DANIELIUS
Mhm… Mūsų diskusijoje aiškėja, kad lova gali būti priemonė ne tik pradėti karjerai, bet ir staigiai ją pabaigti. Liaudies išmintis byloja, kad ant svetimo… eržilo į rojų nenujosi.
ODETA
Bet kur? Kur tas eržilas?!!!
DANIELIUS
Einam mes… į reklamą.
Pulte išeinama į reklamą. Tuo metu:
DRUGYS
Ha ha ha eržilas, pronuškei kaip tik filmuotis…
DANIELIUS
Odeta, tai jau virš visko. Ar aš tau nesakiau, kas yra telikas?!!!
Odeta demostratyviai purkštauja. Danielius įsiutęs. Smala puola raminti Odetą. Kiti laidos dalyviai irgi sujudę. Rodoma „grožio ir geismo“ vinjetė. Po to, pasimato ir žynio akys.

7. EXT. night. paprastŪnai miŠke_2. uŽsiparina

Temsta. Paprastūnai nemenkai užsiparinę slenka miško skystu takeliu. Juos vis kažkas mato. Šakos kabinasi už veido. Kažkas sušmėžuoja. Paprastūnai sunkiai skinasi kelią. Išeina į sankryžėlę – proskyną. Sustoja, neapsispręndžia į kurią pusę eiti. abu kiek pasilaško spręsdami kur pasukti. Nejauku.
ArŪNAS
Nu tu. O jie negalėjo rodyklių prikabinėt?
ELIJA
Bus tau rodyklės… Čia gi dvasiniai dalykai!
ARŪNAS
Bent jau ant šakos kojinę užrištų. Aš grybaujant visada taip darau…. Ir iš vis, nieko čia nebus… Reikėjo man bobos klausyt…
ELIJA
Tai kad tu niekad ir neklausai.
Aplink sušlama medžiai. Pasigirsta keistas garsas. Lyg kažkas iš tolo artėtų link personažų medžio šakomis.
ARŪNAS
Ša…
ELIJA
Nu va.
ARŪNAS
Pala tu. Ten kažkas yra.
ELIJA
A. Moteris…
Į šitą repliką Arūnas demonstratyviai nesureaguoja. Dūzgimas artėja. Prie medžių šakų plumpsėjimo prisideda keistas birbesys. Pora suklususi, nežino iš kurios pusės tikėtis pavojaus. Garsas atrodo yra visur. Atrodo kad jis yra ir vienoje pusėje ir kitoje. Panika didėja. Personažai išsigandę. Susispaudžia tarpusavyje. Dūzgesys visai šalia. Iš miško tankmės prasimuša ryškus šviesos šaltinis. Berods mišku lekia ufonautai. Personažai žiūri į šviesą. Ji artėja. Personažai persigandę, nebesumoja ar čia sprukti ar ne. Į proskyną įlekia motoroleris ir čili berniukas ant jo. Pristabdo prie herojų. Čili bernukas – Darijus – yra piktas ir pavargęs, bet išoriškai tvardosi. Stengiasi būti mandagus.
DARIJUS
Padėk dieve.
ARŪNAS
Vo bana.

Abu šitie stovi ir žiūri į čili berniuką pasakiusį tokią frazę. Darijus nepatikliai nužiūri tuodu.
DARIJUS
Gal žinot kur Šamėno vienkiemis yra?
ARŪNAS
Ėėė.
ELIJA
Žinom, žinom.
DARIJUS
O, gerai. Kaip čia man iki jo nuvažiuot?
ARŪNAS
Nežinom.
Darijus piktai žiūri į tokius psichus. Tačiau iškošti tesugeba:
DARIJUS
Ačiū.
Darijus staigiai rauna iš vietos, nulekia už proskynos. Pasigirsta riktelėjimas, trinktelėjimas, dužimas ir pora šlumtelėjimų. Šviesos šaltinis – motorolerio lempa kartu su birbiančio motorolerio garsu kiek ufonautiškai pasisukioja po medežius ir užgęsta. Jau tamsu. Pauzė. Baukščiai į tylą žiūri porelė.
ELIJA
Einam.
ARŪNAS
Aš nieko nematau.

8. InT. night. PaprastŪnŲ butas. vizijŲ stiprĖjimas ir sexas

Svetainė. Arūnas maigo televizoriaus pultą. Elija kitame kambario kampe lanksto iš popieriaus origami. Arūnas susiranda patinkamą programą. Žiūri. Elija išlanksto kažkokį keistą gyvį, žiūri į jį. Gyvis gražus. Elija pakelia jį link lempos. Gyvis skrieja sietyno šviesoje, šokuoja per stalą, iššoka iš už knygos. Arūnas susidomėjęs televizoriumi. Elija su visu tvarinėliu keliasi, eina link Arūno, norėdam jam praodyti savo darbą. Šis, tuo metu, pakyla iš savo vietos ir nueina į virtuvę, pro pat Eliją. Šiai net tenka pasitraukti jam iš kelio. Jis praeina pro ją, lyg jos net nebūtų šalia. Elija nustebusi nulydi jį akimis. Pradžioje net nesupranta kaip čia taip. Arūnas iš virtuvės, nešinas maisto lėkšte, grįžta į savo vietą. Sėdasi ant sofos, valgo, toliau stebi televizorių. Elija kurį laiką keistai žiūri į Arūną. Prieina prie jo, padeda šalia origami gyvastėlį. Arūnas, nereaguoja, žiūri į televizorių. Elija atsisėda tarp Arūno ir televizoriaus keistai neiprastoje vietoje, neįprastoje pozoje. Pasižiūri į televizorių, atsisuka į Arūną. Šis nereaguoja. Elija pasimuisto. Arūnas nereaguoja. Elija dar sykį pasimuisto. Šį sykį jau gal kiek ir pernelyg teatrališkai. Arūnui – nieko. Elija žiūri į Arūną, kažką matyt, sau paklaikusi galvoja. Ji atsistoja, dar kiek prisislenka prie Arūno. Jau stovi pernelyg arti. Arūnas nereaguoja. Elija stovi įkypai šalia. Žiūri į Arūną. Lėtai ištiesia viena ranką, kitą. Stebėdama Arūną, pradeda keistai judinti rankų pirštus tuo pačiu stebeilydamąsi į Arūną. Jis visiškai nekreipia į ją dėmesio, ramiai sau valgo. Elija, pasiekusi nematomumo kulminaciją, nusprendžia pasitikrinti – ji atneša ir padeda ant stalo pomidorų padažo indelį. Arūnas visai natūraliai jį pasiima, atsidaro, įsideda šaukštą skysčio sau į lėkštę. Elija keistai jį stebi. Ten, kur mes pagal kameros judesį turėtumėme matyti Eliją, jos ten kaip tik ir nematome. Elija stebi Arūną, pamato kad jis baigia valgyti. Elija rįžtasi svarbiausiam. Ji atistoja ant išėjimo iš svetainės. Tarpduryje į virtuvę, Elija giliai įkvėpia, įremia rankas į durų staktas. Arūnas atsistoja ir nueina į virtuvę… Tiesiog kiaurai Eliją… Neaišku tiksliai kaip čia kas įvyko. Elija netoli šoko būsenos. Ji jaučiasi nematoma, totaliai dingusi iš savo pasaulio. Elija paklaikusi pasitraukia į svetainės kampą. Arūnas grįžta iš virtuvės, dar kurį laiką stabteli prie teliko. Elija iš savo kampo jį baugščiai stebi. Matome, kad Elijos nėra. Ji neegzistuoja. Toliau „neteisingas“ montažas: Arūnas visą laiką vienoje pozicijoje – žiūri televizorių. Elija aplink jį keičia savo pozicijas ir nuotaikas. Ji šalia, kitur; dėmesinga; nusivylusi; išnykstanti ir atsirandanti; besitikinti; padėjusi visus taškus; naiviai tikinti; pikta; nematoma; atsidavusi… Arūnas išjungia televizorių, eina miegoti. Elija irgi eina paskui jį į miegamąjį. Arūnas gulasi į lovą. Elija stovi pernelyg šalia jo, kaip vaiduoklis. Nusirengia. Eina į savo lovos pusę, gulasi. Išjungiama šviesa. Nuo jungiklio spragtelėjimo, pakirsta Arūnas. Apsigrabalioja, randa Eliją, užsirioglina ant viršaus. Įvyksta trumpas ir blogas penkių frikcijų seksas. Arūnas nulipa nuo jos, nusisuka ir užmiega. Elija lieka atmerktomis akimis. Kurį laiką paguli atsimerkusi, sukandusi dantis. Atsikelia, keliauja į vonios kambarį. Įjungusi jame šviesą, prie vedrodžio, pamato JĄ. Elija visa nustėrsta. JI valosi dantis, pamačiusi Eliją, kiek sustoja, žiūri nieko nesakančiu žvilgsniu į Eliją. Po to praskalauja dantų šepetėlį ir jį pamerkia į stiklinę, šalia kito šepetėlio. Elija atsuka dušo čiaupą, vanduo gaivinančiai bėga veidu.

9. EXT. night. ŽvaigŽdŪnai miŠke_2. pelkĖ

Tamsu. Žvaigždūnai nemenkai užsiparinę nes yra užstrigę miško pelkėje. Tai tikra pekla. Odeta iki kelių akivare, Danielius nesėkmingai bando ją iš ten iškrapštyt. Odeta panikoj.
ODETA
Ko tu stovi?!! Kviesk gaisrininkus!!! Aš žūstu!!!
DanIELIUS
Tuoj aš tave išgelbėsiu!
Begelbėdamas Odetą jis pats klimpsta vis gilyn. Susvyruoja, krenta. Jo užpakalis pradeda smegti, rankos mataruojasi ore. Jis instinktyviai čiumpa Odetai už kojos. Bebandydamas išsigelbėti ima traukti ją žemyn.
ODETA
Tu mane skandini! Skandini!!!
DANIELIUS
Svarbiausia – neužpanikuot. Mane mokė, kad įklimpus į akivarą, reikia griūti aukštielninku! Tada išsigelbėsi!!!
Odeta griūti aukštielninka neišdrįsta, bet klampinama Danieliaus yra priversta susmukti. Ji atsiremia rankomis, bandydama, priešingai nei sakė Danielius, laikyti iškeltą užpakalį tilteliu.
ODETA
Aaaaaa!!!!
DANIELIUS
Kas?!!!
ODETA
Čia kažkas slidus!
DANIELIUS
Gal dumblas?
ODETA
Čia kažkokia gyvybė! Man jau užtenka, aš varau atgal.
Odeta nesėkmingai bando ištrūkti. Abu kapanojasi. Staiga pasigirsta keistas garsas. Atrodo, kad pelke kažkas juda. Garsas panašus į kliuksėjimą, burbsėjimą, gargaliavimą. Abu personažai suklūsta.
DANIELIUS
Ts…
ODETA
…Gyvatės…
DANIELIUS
Nusiramink, gyvatės tokios didelės nebūna.
Odeta po tokio nuraminimo dar labiau paklaiksta. Garsas stiprėja, vėl gi, atrodo, kad yra visur aplink. Personažai visai panikoje. Dar bando ištrūkti, bet jau vangiai. Kliuksėjimas nutyla. Personažai iš baimės nustoja mustytis, pastėrsta. Visiška tyla. Girdisi paniškas personažų kvėpavimas tyloje ir tamsoje. Staiga pasigirsta keistas garsas. Lyg kažkas daužytų metalą, ar bandytų užkurti pjūklą. Panika personažuose baisi. Garsas kartojasi. Į jį šiedu atreguoja garsiomis dejonėmis ir klyksmais. Jie jau susitaikė su tuo, kad juos čia papjaus. Garsas ir dar kartojasi. Staigą į personažus plūsteli šviesa. Personažai suklykia iš netikėtumo. Tai čili berniuko motorolerio lempa užsivedus užsidėgė. Matom ir patį Darijų, kuris keistai žiūri į porelę. Nustemba pamatęs pažįstamus veidus.
DARIJUS
Vo bana.
ODETA
Ačiū Dievui.
DARIJUS
Atsiprašau labai, gal jūs žinot kaip nuvažiuoti į Šamėno vienkiemį?
DANIELIUS
(Nudžiugęs)
Ten kur holistinės etnokorekcijos akademija?!!
DARIJUS
(Irgi nudžiugęs)
Jo!
ODETA
Nežinom.
Pauzė. Darijus paklaikęs žiūri į tuodu.
DARIJUS
O labai atleiskit, kaip jūs čia patekot?
ODETA
Neuždavinėk durnų klausimų ir padėk atsistot.
DARIJUS
Tuoj.
Susinepatoginęs Darijus paleidžia motorolerį, šis pradeda grimzti į liūną. Darijus abiem rankom ima traukti tilteliu stovinčią Odetą.
ODETA
Žiūrėk kur rankas kiši!
DARIJUS
Oi, atsiprašau…
Darijus paleidžia Odetą, ši tėškiasi į peklą.
DANIELIUS
Padėk man atsistoti, tada mes ją dviese…
Darijus padeda Danieliui. Abu kapanojasi iš peklos. Staiga šalia Odetos sukurkia varlytė. Jai susirodo, kad tai didelis gyvūnas kyla iš dumblo. Ji pradeda nežmoniškai klykti demonstruodama neįprastus vokalinius sugebėjimus. Odeta įgauna kosminės energijos ir vienu ypu, pati išsiavdavusi iš liūno, nuskuodžia link miško. Darijus tuo metu ištraukia Danielių. Jis iškart nubėga paskui supanikavusią Odetą.
DANIELIUS
Odeta! Odeta!
Odeta nesustoja keistu balsu klykti, abu dingsta miške. Darijus lieka prie pusiau sugrimzdusio mopedo pelkėje. Beviltiškai skėsteli rankomis.

10. Ext. PaprastŪnŲ namo kiemas. ŠventĖ

Kiemas. saulėta diena. Laigo vaikai. Arūnas plauna ir blizgina sveiką Renault Laguna. Aplink priparkuotos stovi kiemo mašinos. Elija kabina skalbinius. žaliajame kampe VOVA ir LIUDVIKAS ne visai sėkmingai sodina medelį. Jiems iš šezlongo vadovauja GOGIS. Šalia vaikų žaidimo aikštelės, po medžiu sėdi Liudviko uošvienė – ZOFIJA, bei Vovos žmona – MALGOŽATA. Apie kažką kalbasi. Iš įėjimo išeina emilio gezas, sėda į golfą ir nuvažiuoja.
Gogis
Vyrai, arčiau šaknų reikia laikyt. Nesulaužykit kiemo puošmenos.
Liudvikas su Vova nesėkmingai kaišo medelį į duobę, jis niekaip nesilaiko. Aplink kastuvai, laistytuvai.
GOGIS
Ne, nu Vyrai, ne taip. Šakas reikia į saulės pusę sukti.
Suka medelį, šis visai nudrimba. Liudvikas atsidūsta.
LIUDVIKAS
Ai, tai tada gal tada dar po šimtą.
Liudvikas apsidairęs ištraukia butelį, pila Vovai, Gogiui, sau. Geria. Staiga į kiemą įsuka brangus taksi automobilis. Visas kiemas iškart juo susidomi. Iš automobilio išlipa Tamara. Nuostabaus grožio mergina. Visiems vyrams nuo Tamaros grožio atsidaro stalčiai, nejučia įtraukia pilvus, išpučia krūtines. Gal tik Liudvikas reaguoja keisčiau, santūriau. Vairuotojas ištraukia didžiulį lagaminą. Tamara nekaltai grakščiai nužvelgia kiemą. Gogis iš nuostabos kone sprogs. Jis pašoka iš vietos, plačiai išskėčia rankas ir puola prie atvykėlės.
GOGIS
Tamara! …gruziniški džiaugsmo šūksniai…
Gogis pribėgęs apsikabina Tamarą, emocingai ją sveikina. Aplink susirenka visas kiemas. Gogis, džiaugsmingai visiems praneša:
GOGIS
Čia Tamara! Sesutė mano! Iš paties Tbilisio atvažiavo! Guliajut vse!!!!
Momentaliai kieme, ant stalo kraunamas konjakas, atsiranda šašlykinė. Iš taksi automobilio džiaugsmingai kraustomi nesibaigiantys lagaminai, pjaustoma užkanda, pilstomi gėrimai. Staigiai paruošiamas balius. Visi vyrai atkraginę stalčius į Tamarą, kuri kukliai supasi į spalvingą šalį ir paslaptingai šypsosi. Vyrai atrodo kaip išprotėję, apakinti Tamaros spindesio, kvailai prasižioję ryja ją akimis. Gogis atsistoja su konjako stiklu rankoje. Kelia tostą:
GOGIS
Vieną gražią dieną iš kalnų nusileido kalnų šitas… miško žvėris. Ir apsigyveno žydinčiame slėnyje… Jam čia labai patiko, nes slėnyje buvo pilna maisto ir kitų draugiškų gyvulių… Ir pilnaties naktį suriko jis galingu balsu. Ir kitą dieną iš kalnų nusileido miško žvėries sesuo…. Ir ji irgi suriko galingu balsu. Ir pradėjo iš kalnų leistis kiti miško žvėrys. Vaikai, seneliai ir visa plati miško žvėries šeima. Tai išgerkime už tai, kad mūsų artimieji visada atsilieptų į mūsų šauksmą ir kad mes visi šitame kieme ilgai gyventumėme kaip draugiška šeima!
Kolektyvas ploja, sveikina Gogį ir Tamarą. Visi išgeria. Arūnas per sumaištį spraudžiasi atsidurti šalia Tamaros. Elija net nespėja reaguoti, kaip skleidžiasi Tamaros kerai. Gogis laimingas varto šašlykus. Tamara lengvai sukiojasi su buitiniais reikalais. Visi vyrai sekioja paskui ją, perdėm asistuoja. Liudvikas gal tik kiek keisčiau elgiasi. Su kvailoka šypsena sekioja visus per pagarbų atstumą. Nelabai nusitveria ką veikti. Visos moterys lieka pamirštos. Kiek nuošaliau, ant suoliuko sėdi Zofija, Malgožata ir Elija. Elija nustebusi. Stebi vyksmą. Moterys tarpusavyje pusbalsiu pradeda kalbėtis:
MalgoŽata
Nu va. Baigės ramybė.
ZOFIJA
Pažiūrėkit, kaip šitie aplink ją iškišę liežuvius laksto. Užkerėjo per penkias minutes. Burtai yra burtai…
ELIJA
Eikit jau. Argi taip būna?
ZOFIJA
Ką tu vaikeli dar klausi! Tu savom akim pažiūrėk.
Pažiūrėti yra į ką. Asistavimas virsta aršia konkurencija. Sekasi labiau Arūnui. Elija pasibaisėjusi, įtariai stebi meilų Arūno ir Tamaros bendravimą. Šis išpūtęs krūtinę, kažką porina Tamarai, padeda kažką paduoti, paimti. Vova neatsilieka. Gogis pilsto konjaką,
ZOFIJA
Jo, ne kitaip. Aš sakau, burtai. Va va va. Pažiūrėk kaip taviškis uodegą kraipo.
MALGOŽATA
Ir pikčiausia, kad nieko žmogus padaryt negali.
ZOFIJA
Kaip tai nieko? O tu į mano Liudviką pasižiūrėk. Gėda žmogui sakyt, koks paleistuvis buvo. O dabar va – žentelis nors prie žaizdos dėk. Mano Danutė ramiai sau Airijoj dirba, o jis į kitų pusę net nebepažiūri. Šeimos žmogus tapo…
Ir iš tikrųjų, Liudvikas vis trainiojas aplink, bet prie Tamaros artintis nedrįsta. Jis vis keistai šypsodamasis suka ratus, krapštinėjasi. Bet tik pabadnęs priartėti prie Tamaros keistai sustoja. Lyg į sieną atsitrenkęs. Tarpais grįžta prie medelio, pasikrapštinėja ten. Keistomis akimis žiūri į besilinksminančiųjų pusę. Ir vėl paslapčia bando artėti pri kompanijos. Visi kiti prie šašlykinės jau įšilę. Bendravimas betarpiškesnis. Arūnas nusirovęs darželio gėlių, įteikia jas Tamarai.
ELIJA
Aha, tikrai. O kaip čia jum pavyko taip?
ZOFIJA
Pas žinovus teko vežt…
ELIJA
Pas daktarus?
ZOFIJA
(Paniekinamai)
Kokius daktarus!? Į Šamėno vienkiemį, pas žyni vežėm!
ELIJA
!?
MALGOŽATA
Tu ką nežinai? Taigi visa Lietuva kalba. Ten gi tokia piramidė stovi. Ten čiakros, karmos, sfinksas, ir viskas ko reikia, tik viskas Lietuviškai.
Abi moterys stebi besivystantį Arūno ir Tamaros flirtą. Prie šašlykinės jau vystosi šokiai. Arūnas staiposi prieš Tamarą. Šokiai tarp disko ir lambados. Už trijų metrų ribos Liudvikas strapalioja aplink, bet pagrindinis kontkatas vystosi tarp Tamaros ir Arūno. Vova atrodo, pralaimi kovą.
ZOFIJA
Ten žmogų visiškai pakeičia, visiškai! Šimtu procentų. Iš gyvulio žmogų padaro! Ir girtuoklystes, ir sveikatą, ir blevyzgas visokias nuima. Ir, svarbiausia, be jokių daktarų!
ELIJA
…Aš ankščiau tai nelabai tokiais dalykais tikėdavau.
MALGOŽATA
Be reikalo, Elyt, aš vat batoną visą laiką tokioj mažoj piramidėj laikau. Nedžiūsta ir nepelyja!
Šokiai išsivysto į nacionalinius šokius su kardais. Vova bandydamas atitraukti Tamaros dėmesį nuo Arūno, netyčia užkabina jį su iešmu. Arūnas kala Vovai į snukį. Vova kerta atgal. Vyrai susiima. Liudvikas strapalioja su medeliu. Gogis bando anuos skirti. Muštynės įsibėgėja. Viskas dūžta ir bujoja. Bardakas.
GOGIS
Vyrai, nebūkit gyvuliai!
11. int. klubas/senamiesČIo gatvĖ. Odeta ir danielius tusavojasi, bei susitinka ŽYNĮ.
Klubas. Yptaingas VIP vakaras. Albumo pristatymas. Pro duris įeina išsipuošę Danielius ir Odeta. Gracingai susikibę. Juos fotografuoja. Danielius įprastai, pro sukąstus dantis šypsosi, Odeta su plačia šypsena pozuoja fotografams.
DANIELIUS
Kaip mane visa tai diorgina. Davai neužsibūkim…
ODETA
Suknistas egoistas. Tik apie save galvoji. Tu nesupranti, kad man labai svarbu su šiais žmonėm pabendrauti…
DANIELIUS
(Atsidūsta)
Tik greičiau, gerai…
ODETA
Nepamiršk, kad čia mes dar absoliučiai idealūs. Ir be jokių konfliktų.
Baigiama fotografuotis. Pora nueina į salę. Ima pirmus gėrimus ir pradeda širdingai bendrauti su pirmais sutiktaisiais. Šie, matyt, girią jų abiejų kartu nuostabų atrodymą. Abu dėkoja, šypsosi. Pasitaikius progai, Danielius pasiplauna nuo Odetos. Kuo toliau, tuo abu vis tolsta vienas nuo kito. Danielius tiesiog geria ir stengiasi nulįsti kur kampan. Bodisi hiperaktyvių, „auksinių“, vis lendančių bučiuotis falščyvščikų. Odeta atvirkščiai, su jais visais emocingai „dirba“. Prasideda renginys. Ant scenos užlipa Edvinas Smala.
SMALA
Sveiki draugai! Malonu kad atvykote į neeilinį renginį! Į faktiškai naujos žvaigždės gimimą! Man be galo džiugu pristatyti debiutinį skandalingojo ir maištingojo Fūzo albumą – „geriausios Fūzo dainos“. Prašome paploti!
Paploti niekas neskuba. Į sceną mojuodmas fakais įsiveržia Fūzas, pasijugia gitarą ir dainuoja savo dainą „vienišas vilkas“. Niekas į jį nekreipia dėmesio. Vaizdas scenoje – klaikus. Vyksta abejotinas šou. Žiūrovai užsiėmę kas sau. Ėda maistą. Danielius vis atsikratinėja visokių gerbėjų ir trinasi po kampus. Odeta daug, atvirai ir nenatūraliai juokiasi, flirtuoja su Smala. Aplink ir Drugys. Danielius su Odeta dalyvauja kaip ir atskirai, bet vienas kitą vis akies kraštu mato. Abu geria. Tusofkėje pilna visokių arogancijų. Gėrimus nešioja pusnuogės „body paintingu“ padabintos manekenės. Prie kelių kitų stalų yra, matyt ir savitas užsiėmimas. Sėdi keli išplerę vidutinio amžiaus barzdoti diedai, kuriem niekas neįdomu. Prie jų ilgakojės manekenės. Bendrauja dvi merginos ir vyras. Viena mergina lyg netyčia išpučia kitai į veidą dūmus. Visi trys šypsosi. Makaluojasi Emilio laidotuvių biuro savininkas – iš visų prašinėja paskolinti pinigų. Bendraujantys žmonės šypsosi vienas kitam. Bet tik nusisukus – šypsenos dingsta. Fotografai kažkiek papleškina Fūzą ir jo grupę, bet staigiai nueina kampan ir patys geria. Fūzas klykia kaip skerdžiamas, drąskosi drabužius, bet niekas į jį vistiek nežiūri. Smala šnabžda kažką Odetai į ausį, ir abu tuo metu žiūri į Danielių. Odeta suraukusi nosį. Smala akivaizdžiai kabina Odetą. Danielius atsako jiems šypsena, geria. Staiga Fūzo gabalas nutrūksta. Tyla. Pristatymo dalyviai nesuprasdami kas ne taip sukasi į sceną. Ten piktas Fūzas stovi ir tyli. Pasigirsta keli mandagūs plojimai. Fūzas giliai kvėpuoja, nedrąsiai lankstosi dėkodmas, bet tuo pačiu ir rodo visiems fakus.
Naktis. Iš klubo iššsitrenkia apygirčiai Danielius ir Odeta. Odeta atsisėda ant šaligatvio.
ODETA
Taksi reikia iškviest. Nebėra jėgų jau.
DANIELIUS
Taip seniai pasivaikščioti buvom. Gal prasieikim? Netoli gi.
ODETA
Tau visada nusispjaut į mano poreikius.
DANIELIUS
Tai kad tavo poreikiai labai pasikeitė, sakyčiau. Išaugo…
ODETA
O tau pavydas, ką pavydas? Pats neturi jokios ambicijos! Tu nesikeiti ir stovi vietoj!
Danielius pasižiūri, kad iš tikrųjų stovi vietoj. Odeta keliasi ir eina į naktį.
ODETA
O aš turiu tikslą gyvenime.
Danielius pasiveją ją.
DANIELIUS
… Kažkaip mums daug geriau sekėsi, kai tu to tiklso neturėjai…
Abu eina naktine gatvele, Odeta pusė žingsnio priekyje, užsiunta nuo tokos frazės.
ODETA
Va. Tu aišku nori, kad aš likčiau tik tavo šėšėlyje.
Per kelią perbėga juoda katė. Abu herojai nevalingai stabteli, pasisuka, kad apeiti tą kelio dalį kur bėgo katė. Abu nuklysta nuo pagrindinio kelio, atsiduria siauresnėje gatvelėje.
DANIELIUS
Atsimeni kaip tu aiškinai, kad tau nesvarbu kas aš esu, kad tau nerūpi jokios karjeros…
ODETA
Sakiau, bet dabar man svarbu kas būsiu AŠ!
DANIELIUS
Juokinga! Argi galima rimtai žiūrėti į tuos diskus, čartus, snarglėtus pseudo fanus, žurnalus, viršelius ir visą kitą blizgantį šūdą.
Iš gatvelės abu nuklysta į nejaukų kiemelį.
ODETA
Tau mano solinė karjera šūdas!?
DANIELIUS
Aš taip nesakiau.
Odeta nebeatlaiko spaudimo. Kalba nervingai, kapotai:
ODETA
Tu visai nenori manęs suprasti… Aš taip stengiuosi… Už mus abu. Kad judėtumėme į priekį… Nežinau, ką man daryti…
DANIELIUS
Mums abiems reikia kažką daryti… Na kodėl tu taip pametei galvą dėl…
Odeta piktai trenkia kumščiu Danieliui į krūtinę.
ODETA
Vėl aš kalta?! Aš?!
Staiga pakyla vėjas, pro pat įvykio vietą prasklendžia didelis paukštis. Danielius griebiasi už galvos, pamatome jo šešėlį – jis be galvos.
DANIELIUS
Jėzus!
Odeta prisiglaudžia prie Danieliaus. Pasigirsta vilko kauksmas. Po lokaciją šaudo šviesos spinduliai, ant sienų šmėžuoja baugūs šėšėliai. Varstosi langinės. Šalia dviejų šėšėlių (iš kurių vienas be galvos), pasirodo trečias – paslaptingas šėšėlis. Ilgaplaukis, ilgabarzdis. Abu herojai baugščiai atsisuka į šėšėlio autorių. Pamato tik nueinantį siluetą. Šalia jo eina vilkas. Viskas rimsta.
ODETA
…Danieliau, ir vėl…
DANIELIUS
…Ar tu tiki nematerialiais dalykais?
ODETA
O tu?
DANIELIUS
Čia negali būti atsitiktinumas.
Abu su pagarbia baime susižvalgo. Danielius pasuka galvą į tvorą. Ten plakatas. Jame nupaišyta piramidė, Žynio akys, bei vilko galva. Užrašas – „kviečia Holistinės Etnokorekcijos Centras“.

12. EXT. night. miŠkas. PorŲ susitikimas ir Žynys

Paprastūnai slenka tasmiu mišku. Nesuprasi kur kas. Lyg tai piramidė jau čia turėjo būti. Aplink kažkokios švieselės, bet šiaip pasiklydimas. Juos kažkas vis stebi. Arūnas skinasi sau kelią pirmas. Elija už jo. Staiga Elijos žvilgsnis užkliūna už mažo spindulėlio, kuris įsmigęs į samanas. Elija prieina arčiau – ten grybas. Ji laiminga nuskina grybą. Prisiveja Arūną, su džiaugsmu kiša jam jį, rodo.
ELIJA
Arūnai, žiūrėk, aš grybą radau!
ARŪNAS
Ehm.
ELIJA
Koks didelis, kaži nebus sukirmyjęs?!!!
Staiga ir vėl iš tankmės pasigirsta keisti garsai. Kažkas atidunda, iš tolo vos girdisi kažkoks riaumojimas.
ARŪNAS
Ša..
ELIJA
…žvėris kažkoks…
ARŪNAS
Nu.
ELIJA
Meška gal…
ARŪNAS
Nėr Lietuvoj meškų.
ELIJA
Kartais užsuka…
Abu įsitempę suklūsta – riaumojimas, bei aktyvus šlumsėjimas staigiai garsėja. Kažkas dideliu greičiu atbėga tiesiai pas juos.
ARŪNAS
Laukinis žvėrys čia!!! Bėgam!!!
Paprastūnai pasileidžia bėgti. Juos iš tikro vejasi kažkoks gyvis. Baugiai riaumoja. Gaudynės. Miško siaubas. Paprastūnams bėgant ir patiems klykiant, bei atsigręžiant į besivejantį juos gyvį – jis atrodo panašus į vilką. Lūžta šakos, desperatiškai braunamasi per medžius, graudžiai ir baugiai klykiama. Panašu į pragarą. Ateina paskutinioji.
Arūnas su Elija išpuola į nedidelę proskyną. Jos viduryje, nutvieksta ryškios mėnulio šviesos, rymo kažkokia odiozinė figūra. Pora sustingsta iš netikėtumo ir siaubo. Paskui juos iš miško išpuola gyvis, šnopuoja pakraštyje. Elija su siaubu pasižiūri į gyvį. Matome, kad tai Odeta. Prie jos iššoka ir Danielius. Abu šnopuoja, taip pat pagarbiai žiūri į figūrą. Elija vėl netikėdama savo akimis pasimarksto. Negi jai vėl stringa regėjimas.
ELIJA
Ten moteris.
ARŪNAS
Joooo.
ELIJA
Tu ją irgi matai?!
ARŪNAS
Čia gi Oddy!
ELIJA
O Danielių iš televizoriaus irgi matai?
Žvaigždūnai šnopuoja purvini.
DANIELIUS
Labas vakaras.
Visi susidairo tarpusavyje. Žvilgsniai nukrypsta į figūrą. Atsidūsta palaptinga figūra. Visi suklūsta, pamažėl slenka prie jos. Kamera kyla figūra auštyn, traukiasi, matome, kad tai žynys sėdintis rūpintojėlio poza. Jis didingai išeksponuojamas. Žynys pakyla, atsisuka į atėjūnus. Šie pamaldžiai sustoja. Žynys kurį laiką į juos pasižiūri. Pauzė.
ŽYNYS
Šiukštu, nieko neklausinėkit.
Žynys apsisuka ir eina gilyn. Abi poros seka paskui.

13. ExT. night. piramidĖs miestas

Žynys eina miško takeliu. Poros seka paskui. Žynys eidmas praskleidžia porą medžio šakelių. Už jų atsiveria fantastiškas vaizdas. Piramidės miestas. Jį nuo atvykėlių saugo didingas statinys – galinga arka – sfinksas baugia vilko galva. Odetai šis simbolis labai atpažįstamas. Visiems jis įvaro nemažai pagarbios baimės. Atvykėliai sekdami žynį įeina pro arką. Sfinkso akys dega ryškiai žalia šviesa. Kamera kyla pro atvykėlių nugaras ir sfinkso galvą. Pamatome visą miesto bendrą vaizdą. Stūkso bokštai, neaiškios paskirties statiniai. Priešais juos matome laukymę prismaigstytą fakelų, ugnelių ir visą palapinių miestelį. Atvykėliai eidami atsargiai stebisi neįprastais vaizdais. Aplinkui vorelėmis paslaptingai šiugždėdami slankioja maldininkai su sunkiais gobtuvais. Dega liepsnos. Arūnas atkreipia dėmesį į pirmąją freakų grupę. Tai keturi žmonės ramstantys tvoros segmentą. Tvora niekaip prie žemės nepritvirtinta, freakai pasiskirstę abiejose pusėse ramsto tą tvorą, kuri vis virsta tai į vieną, tai į kitą pusę. Personažai stebėdamiesi praeina pro šį reginį toliau. Visi praeina pro bokštą. Jame pilna freakų kurie šmirinėja aukštyn žemyn. Elija atsisuka į kitą pusę – ten matome antrąjį freaką prie kažkokio statinio, kuris kovoja su savo šėšėliu. Kova pasireiškia stilizuotu, bauginančiu, desperatišku šokiu. Elija ir toliau iš visos interesantų voros stebisi labiausiai. Miestelio panorama tirštėja. Pasigirsta poros žmonių klyksmas. Pro atėjūnų vorelę skubiai prabėga keli freakay. Jie vos nenumuša per takelį šokinėjančio trečiojo freako. Šis šokinėja nuo kelmelio ant kelmelio. Kelmeliai randasi abipus takelio.
Freakas 3
Čia tau Dieve, čia man Dieve. Čia tau Dieve, čia man Dieve.
Personažams tenka neužkliudant jo, pereiti jo šokinėjiomo zoną. Labiausiai juo stebisi Danielius. Einame toliau. Vaizdai vis tirštėja. Tarp kelių palapinių, žolės plotelyje ropinėja trys žmonės. Jie rėplioja keturiomis ir dantimis peša žolę. Į šį reginį labiausiai stebėdamasi reguoja Odeta. Herojai sekdami žynį eina toliau. Staiga iš už statinių grupės atsiveria dar magiškesnis vaizdas. Matome spinduliuojančia, šviečiančią piramidę. Į ją veda ugnies takas. Kamera kyla, atėjūnai nustėrsta nuo didingo vaizdo. Baukščiai artėja prie pastato. Žynys veda visus nenuspėjamai rimtu žvilgsniu. Kamera kyla iš kitos pusės. Pasitinkame žmones. Visi, sekdami žynį, sueina į piramidę.

14. Int. PiramidĖs vidus. magiŠkoji kelionĖ

Personažai dairosi piramidėje. Aplinka magiškai mistiška. Tamsu. Žynys nusisukęs pradeda krapštytis už aukuro, aplink savo sostą. Personažai nejaukiai apsidairę susibazuoja priešais žynį, bet priešingose pusėse. Žynys krapštosi. Visi keturi personažai nejaukiai mindžiukuoja. Prasideda krenkštelėjimai, padūsčiojimai. Poros vogčiomis nužiūrinėja viena kitą. Nejauki pauzė.
ARŪNAS
(Danieliui)
…O jūs man per televizorių didesnis atrodot…
ELIJA
(Arūnui)
Negražu žmogui į akis lįst.
ODETA
(žyniui)
Atsiprašau, o mus čia keturis kartu ir gydysit?..
ELIJA
Kad daugiau nieko nėra.
Iš niekur sueina aštuoni freakay ir visus personažus pradeda rengti lininiais gobtuvais.
ODETA
(Danieliui)
Klausyk, aš nenoriu prie šitų žmonių mūsų ąsmeninius dalykus spręst.
ELIJA
O jūs nuo ko gydytis atvažiavot?
Elijai demonstratyviai neatsakoma. Vartoma akimis. Žynys nusisukęs krapštosi. Aplink jį mikliai šmirinėja ir padeda ruoštis keli freakai. Krauna noutbukuose programas
ELIJA
Mes tai su tokiu intymiu klausimu atvykom…
ARŪNAS
Ša tu…
Baigiama rengtis. Atsisuka žynys. Rankose kadagio šakos. Jis jas pradeda smilkyti virš aukuro. Užsmilkusias šakas duoda freakams, kurie eina ratais dūmais pildydami patalpą. Žynys prabyla lėtu, monotoniškai ramiai hipnotizuojančiu balsu:
ŽYNYS
Kaip vėjas kartais pučia į nugarą, o kartais į veidą, bet tai yra tas pats vėjas. Taip ir žmonės, kiekvienas nešinas savo tiesa, ateina iš keturių pusių – iš pietų ir šiaurės, iš vakarų ir rytų ir susitinka čia. Nuo ko žmogus bėga šiąpus, tą sutiks ir anapus. Ir ką jis gaus ten, tą parsineš ir šen…
Šio monologo metu prasideda ritmiška, hipnotizuojanti muzika. Patalpa pripildyta dūmais. Piramidės viduje prasideda lengvas šviesos ornamentų žaismas. Personažai klusniai klauso. Žynio veidas periodiškai atsiranda ir dingsta dūmuose.
ŽYNYS
Priežasčių upė mus neša į priekį. Jei dėmesingai neplauksi, iškart būsi prarytas verpeto. Jei leisiesi nešamas srovės, nusirisi pražūtingu kriokliu į prarają.
Šviesos ornamentų žaismas stiprėja. Piramidės sienos išsišviečia. Iš išorės ant jų sienų prasideda dvasių šėlsmas – hipnotizuojančai besisukančių ornamentų projekcijos – šėšėlių teatras. Visi skendi dūmuose. Kamera sukasi aplink personažus. Žynys kalbėdamas monotoniškai linguoja pirmyn atgal. Iš dūmų debesio link kameros. Pirmyn atgal. Staiga mes matome, kad jis sėdi valtyje ir irkluoja. Pirmyn atgal. Valties gale visi keturi personažai nustebę susidairo tarpusavyje. Valtis plaukia rytine upe. Aplink rūkas. Jokių papildomų detalių. Valtis, upė ir rūko siena. Žynys tęsia monologą:
ŽYNYS
Jei įveiksi kelionės kliūtis – išsigelbėsi. Jei pasiduosi – susilauksi baisiausio.
Personažai su pagarbia baime seka žynio žodžiais. Kažkuris giliai įkvepia, kažkuris apsidairo. Elija dievobaimingai išplečia akis.
ŽYNYS
Matei žmones tvorą ramstančius?..
Pauzė. Arūnas suklūsta.
ŽYNYS
Kuo smarkiau iš vienos pusės ramsto, tuo smarkiau iš kitos pusės griūna. Bet vieni kitų nei girdi, nei mato.
Matome didžiulį tvoros segmentą ir mažą Arūną prie jos desperatiškai bandantį išlaikyti tvorą. Jis stumia ją, galynėjasi su ja. Vėl valtis. Žynys iriasi.
ŽYNYS
Matei žmogų su savo šešėliu kovojantį?..
Elija pakelia galvą.
ŽYNYS
Koks vikrus bebūtų, o šešėlis vis tiek pasiveja. O kai šešėliui kerta, tai tik pačiam skauda.
Matome kaip Elija su iešmais – kardais kovoja su Tamara. Vyksta arši kova. Elija kiek pralaimi Tamarai. Valtis.
ŽYNYS
Matei žmones pievoje žolę ėdančius?..
Suklūsta Odeta.
ŽYNYS
Juoda duona – per prAsta, o paukščių pieno pasiekt nesugeba. Todėl per dieną kaip gyvuliai ėda, bet gana jiems niekad nebūna.
Matome ėdančius žolę freakus, vienas jų pakelia galvą. Iš po gobtuvo matome Odetą. Ji ėda žolę. Šalia stūkso sfinksas. Valtis.
ŽYNYS
Matei žmogų nuo kelmelio ant kelmelio šokinėjantį ir su Dievu pasaulį besidalijantį?..
Akis pakelia Danielius.
ŽYNYS
Ir Dievą supykdyt bijo, ir sąvęs nuskriaust nenori. Taip ir negali sustot, nes širdis į vieną pusę varo, o galva į kitą.
Matome freaką šokinėjanti nuo kelmelio ant kelmelio. Tai Danielius. Tarp kelmelių praraja. Ir ji vis didėja ir gilėja. Danielius pavojingai balansuoja. Valtis. Žynys mislingai žiūri į tolį. Kadrai klojasi vienas ant kito. montažas intensyvėja. Arūnas kovoja su tvora. Jam sekasi sudėtingai. Elija kovoja su Tamara. Odeta rupšnoja žolę. Staiga šalia jos atgyja sfinksas ir kampuotai judėdamas kėsinasi suėsti Odetą. Danielius šokinėja virš prarajos. vienoje pusėje Odeta su artėjančiu prie jos sfinku, kitoje namelis miške ir žvejo dukra prie jo. Tamara nugali Eliją. priremia ją prie žemės įremia iešmą jai į gerklę. Arūnas, pagaliau pasižiūri į kitą tvoros pusę. Tvora griūna. Sfinksas jau prie pat Odetos. Danielius nebešoka į miško trobelės pusę. Tamara kėsinasi perrėžti Elijai gerklę. Staiga matome, kad Tamaros vietoje stovi pati Elija įrėmusi pati sau iešmą į gerklę. Prie Elijos prišoka Arūnas. Jis mato, kaip Elija stovi pati viena. Danielius griebia Odetą sfinksui iš nasrų. Visi personažai laimingi susisupa į bendrą juostą. Trykšta laimė ir harmonija. Žynys iriasi valtele. Visi keturi herojai laikosi už rankučių. Patenkinti susižvalgo, lengviau atsidūsta. Žynys valtyje.
ŽYNYS
(leidžia sau pajuokaut)
Priežasčių upė mus plukdo namo. O nėra namų be dūmų. Tuos dūmus išsklaidyti niekas kitas negali tiktai jūs patys. Jei namo sugrįžę nepamesit to, ką kelionėj suradot…
DARIJaus balsas
Labą naktį! Maistelis atvažiavo.
Visi staiga atsiduria piramidėje. Dūmai kiek prasisklaidę. buitiška prieblanda. Žynys pusbalsiu kalbasi su čili berniuku. Vyksta abipusiai nuostabiai ramus, labai mandagus dialogas.
ŽYNYS
Oi kaip gerai. Ar ne sunkiai radot?
DARIJUS
Ne, ne. Normaliai. Dvidešimt trys litukai bus.
Visi personažai sėdi kaip kuolu per galvą daužomi ir stebi dialogą. Bežiūrint, jiems kyla įtampa. Piramidės išorėje, freakay išjungia dvasių šėlsmą eksponuojančias šviesas, skirstosi aktoriai, tvarkoma aplinka. Išjungiamas generatorius. Kiti freakay viduje nurenginėja personažus.
ŽYNYS
Aš, šitą, lipdukais norėčiau atsiskaityt.
DARIJUS
Aaa. Bet tai operatorę reikėjo įspėt…
ŽYNYS
Tu matai… Nepagalvojau. Tai ką dabar?..
DARIJUS
Ai, gerai. Tiks ir lipdukai. Bet už atvežimą dar šeši litukai bus.
ŽYNYS
Aha, aha… O aš čia dar tokią kortelę turiu…
DARIJUS
Aaa…. Nu jo, tai, neieškokit… Tai gerai tada. Prašom.
Darijus galutinai atiduoda picą. Dar kiek pamaskatuoja ore neapmokėta sąskaita, kurios ne iškart sumoja kur dėti.
ŽYNYS
Ačiū.
DARIJUS
Tai aš tada ir…
ŽYNYS
Tai gerai. Ačiū, ačiū.
Darijus išeina iš piramidės. Žynys ramiai valgo picą. Nelabai reaguoja į personažus. Šie paklaikę, sustingę iš nuostabos, žiūri į žynį. Pauzė.
ŽYNYS
Tai va. Padėkokit dabar piramidei ir būkit laimingi.
ELIJA
Ačiū…
ArŪNAS
Tai jau viskas?
ŽYNYS
Mhm.
DANIELIUS
(Kvailai dvasingai)
Ačiū piramidei…
ODETA
O čia visiems reikia garsiai sakyt?
ŽYNYS
Jums sąskaitos faktūros reikės?
Įeina pora freakų su beržo tošies padėkliukais. Paduoda Danieliui ir Arūnui.
DANIELIUS
Aaa. Suprantu, suprantu.
Žynys ramiai valgo. Personažai smalsiai sužiūra į padėkliukus.
ODETA
Pusantros šaibos!!!???
ELIJA
O mums tai tik šimtas…
ARŪNAS
Tylėk tu durne.
DANIELIUS
Kiek, kiek jums!?
ODETA
Ko tu jais rūpinies! Tu į mūsų sąskaitą pažiūrėk!
ELIJA
Nu tikrai, kodėl mus taip skirtingai gydė?
ARŪNAS
Klausykit, jūs negalėtumėt už mus dvidešimt septynių litų užmest, aš jum į televiziją paskum užneščiau…
ODETA
Aš tau tuoj kaip užmesiu vieną gerą! Atsigrūdo čia vargo vakarienė ir dar akis drąskys!
ELIJA
Nerėk ant mano vyro bezdžione tu be balso!
Odeta netenka žado. Arūnas ramina Eliją. Konflikto metu matome Darijų nesėkmingai bandantį užvesti savo motorolerį. Iš jo bėga vanduo, dumbliai. Matosi, kad nieko nebus. Darijus apsidairo aplink, pasivaikšto. Mato kelis freakus rūkančius už kampo ir pasakojančius anekdotus. Darijus pastebi generatorių, nekaltai prieina prie jo, pasilenkia, apžiūrinėja.
aRŪNAS
Elija, nereikia.
ELIJA
Tu ją gini… Užtenka pamatyt mergą ir nebėr žmogaus. Tiek su Tamara prisikankinau, dabar vėl viskas iš pradžių.
ARŪNAS
Kokia Tamara! Nėra jokios Tamaros!!!
ELIJA
Tamaros gal ir nebėra, bet dabar yra šita!!!
ODETA
Danieliau, duok jam į snukį.
DANIELIUS
(Giliai įkvepia)
Odeta, gal aš pats nuspręsiu, ką man daryti ir ko nedaryti!
ODETA
Mėmė esi ir užtai bybys tau nestovi!!!
ELIJA
Dieve tu mano, ar tikrai?
ODETA
Visiškas impotentas, visiškas! Bailys paskutinis ir dar nuo jo pinigus visi nusuka!
DANIELIUS
Bloga man nuo tavęs… Ir nuo tavo muzikos!
ArŪNAS
A jobtvai…
ELIJA
Va! Tu gini ją! Gini!
Personažai aktyviai konfliktuoja, po truputį viskas pereina į veiksmus. Viską linksmai stebėjęs žynys surimtėja:
ŽYNYS
Nepasiduokit tamsiosioms srovėms. Visi keturi esat vienodos putos likimo verpete…

Žynys duoda ženklą freakui, kad šis paruoštų „dievo rūstybės“ aparatą – paslapčia ištiesia ranką. Freakas užima poziciją prie didelio jungtuvo. Tuo metu čili berniukas su šlangele nupilinėją alyvą iš generatoriaus.
ŽYNYS
…Junkitės prie negęstančios šviesos srauto!!!
Bebaigdamas frazę, žynys mosteli ranka.

15. Ext. night. Kataklizma

Freakas įjungia jungtuvą. Nieko neįvyksta. Generatorius supokši. Darijus išsigandęs atitraukia nagus. Generatorius pradeda keistai žviegti, spjaudyti alyvos likučiais, leisti žiežirbas ir sproginėti. Darijus paknopstom bėga nuo generatoriaus. Generatorius sprogsta. Ugnis persineša ant piramidės, sfinkso, palapinių miestelio. Viskas dega ir liepsonaja. Klykdami iš piramidės iššoka visi personažai. Freakai chaotiškai laksto panikoje. Žynys išprotėjusiu žvilgsniu žvelgia į liepsnojančias savo valdas. Prabėga pilnai visu kūnu degantis žmogus, krenta į upę. Elija ir Arūnas blaškosi tarp liepsnojančių palapinių, fakelų. Danielius su Odeta užstringa kažkur ties liepsnojančiu sfinksu. Danielius supanikavęs, nesirįžta šokti per liepsnas išėjimo link, ir taip užtveria kelią ir Odetai. Odeta daužo jam per nugarą.
ODETA
Judinkis tu!
Danielius, apsisuka, pagauna Odetos ranką. Ryžtingai:
DANIELIUS
Odeta, daugiu tu rankos prieš mane nekelsi…
Odeta ilgai nemąsčiusi spiria Danieliui iš kojos. Danielius susiriečia iš skausmo. Odeta metasi link išėjimo. Priešais ją nukrenta liepsnojanti sfinkso galva, gęstančiomis akimis ir styrančiais laidais. Odeta suklykia, bet išsisuka nuo pavojaus. Kartu su Danieliumi dingsta miške. Elija su Arūnu atrodo beviltiškoje padėtyje – jie užspausti ugnies rate.
ELIJA
Arūnai, jeigu mes dabar mirsim, tai aš noriu, kad tu žinotum…
ARŪNAS
Ša tu! Varom iš čia!
Kitu kameros rakursu pasirodo, kad jie ne taip jau pavojingai buvo tos ugnies ir užspausti. Arūnas stveria Eliją už rankos. Abu dingsta miške. Begalvis sfinksas, palapinių miestas, piramidė liūdnai liepsnoja. Panikuoja freakay. Žynys arti beprotybės, lėtai vaikšto aplink piramidę iškėlęs į dangų rankas. Jo fone griūna deganti piramidė. Žynys isteriškai riaumoja – kvatoja. Jo riksmo aidas vilnija per mišką…

16. Ext. RYTAS. stotelĖ miŠke. Elija IR ARŪNAS važiuoja namo

Ankstyvas rytas. Keista šviesa. Elija ir Arūnas sėdi nudrengtoje autobusų stotelėje. Viskas sulaužyta, išdaužyta. Pauzė. Suoliuko likę tiek, kad dviese ten niekaip nepatogu. Arūnas atsistoja ir ima tyrinėti tą stulpo vietą, kur turėtų būti grafikas. Vietoj jo skardoje išraižytas bybys. Jis rimtu veidu, susirūpinęs nagrinėja nesamus tvarkarščius. Elija žiūri priešais nieko nesakančiu žvilgsniu. Atvažiuoja senutėlis autobusas. Arūnas lipa į vidų. Stabteli, atsisuka į Eliją. Ši sėdi savo vietoje. Arūnas kurį laiką pamindžiukuoja. Nekantriai, slėpdamas emocijas.
ARŪNAS
Tai važiuoji tu ar ne?
Elija pakelia galvą.
ELIJA
Jo, daiktus reikia susirinkt.
Elija stojasi, lipa į autobusą. Durys užsidaro, autobusas nuvažiuoja.

17. Ext. rytas. degalinė. Danielius ir odeta vaŽiuoja namo

Rytas. Keista šviesa. Degalinė prie miško. BMW stovi aikštelės pakraštyje. Danielius stovi atsirėmęs į pradarytas automobilio duris, žiūri į tolius. Link automobilio ateina Odeta nešina dviem kavos puodeliais. Paduoda vieną puodelį Danieliui. Danielius tylėdamas paiima. Geria. Garuoja šilta kava. Toliau žiūri į tolius. Odeta nepatikliai pasižiūri ten kur žiūri Danielius. Nieko ji ten nemato.
ODETA
Tai liksim draugais… gal.
Danielius gurkšteli kavos, sėdasi į automobilį.
DANIELIUS
…gal…
Odeta parauko nosį, bet sėdasi į automobilį. BMW nuvažiuoja keliu. Kamera nulydi automobilį, atsisuka į kelio pakraštį, matome golfą ir stovinčią merginą prie jo.

Cut to emilis