Lengvai ir saldžiai

Režisieriai: Ignas Miškinis, Stasys Baltakis, Martyna Jablonskytė; scenarijaus autoriai: Ignas Miškinis, Mantas Gimžauskas; operatoriai: Rolandas Leonavičius, Liuda Drižytė; kompozitorius Donatas Juršėnas // Cinevera. – Vilnius, 2003;

Lengvai ir saldžiai
Scenarijaus autoriai: Ignas Miškinis, Mantas Gimžauskas
2003

Kinas (A)
Vėjuotas vakaras mieste. Kino teatras. Žalias užrašas „ĮŠĖJIMAS“. Žemi tolimų sprogimų garsai. Pauzė. Muzika. Plojimai ir juokas. Atsiveria galinės galinės kino salės durys ir pro jas į gatvę plūsteli žmonės. Tarp jų iš salės ramiai ir lėtai išeina du jaunuoliai – Jolka (nedidelio ūgio, trumpai kirptas, kovinga laikysena), Darka (aukštas, kūdas, laikysena beveik kaip Jolkos) ir mergina – Vika (simpatiška blondinė, Darkos mergina). Trijulė karts nuo karto paniekinančiai žvilgteli į juos užkliudančius žmones. Sustoja ant laiptų, vienu metu užsirūko. Išpūtinėja dūmus…
Jie lieka vieni ant kino teatro laiptų.
DARKA (tarsi bandydamas rimuoti). …Greit vairuoja, greit smūgiuoja, jau greit jie naujame greito veiksmo filme greitai šaudys, greitai dulkins, greitai gelbės ir greitai mirs…
Jolka kostelėjęs išpučia dūmus ir pasisuka į Darką, kuris tarsi į kažkokį ritmą linguodamas galva žiūri į draugą.
DARKA (po pauzės, vėl nusisukęs į gatvę) …O mes lėtai išeinam ir liekam tokie patys kaip jie greitame kine… Tris kartus greitesni…
Jolka tylėdamas žiūri į jį. Darka vis dar linkčiodamas galva stebi gatve lekiančius automobilius. Pauzė.
VIKA (paskubomis, nueidama) …Oi, tiesa, Darka, man reikia bėgt, nes motina užtruko – reikia Luką pažiūrėt…Pasiskambinsim… Iki, Jolka…
DARKA (pasimetęs, lyg ir bandydamas ją sulaikyt) …Ė …A …Pasuksiu…
Jolka numeta nuorūką ir eina link gatvės.
JOLKA (neatsisukdamas,pusbalsiu) Nes tu jai labai reikalingas…
DARKA (likęs vienas ant laiptų)…Šūdas. Jolka!
Darka pasiveja nueinantį draugą.

Audi (B)
Vakaras. Automobilių aikštelė prie supermarketo. Pilka Audi Coupe. Viduje trys bachūrai. Tyli. Radijas groja lietuvišką hip-hopą. Bachūras1 (vairuotojas) rūko, šalia sėdintis Bachūras2 giliai atsidūsta, pakraipo galvą, tada paslapčia žvilgteli į Bachūro1 rankose smilkstančią cigaretę, sėdintis gale Bachuras3 varto supermarketo prekių žurnalą.
BACHŪRAS2 (dar klartą atsidusęs, Bachūrui1)…Paliksi?…
Bachūras1 nieko neatsako. Tolumoje, prie parduotuvės įėjimo Jolka su Darka. Juos pamatęs, Bachūras1 papypina, o paskui pamirksi žibintais. Jolka ir Darka kažką pamojuoja ir įeina į parduotuvę.
BACHŪRAS3 (pliaukštelėjęs pirštais) …Va! Perki du – gauni tris. Jėga.
BACHŪRAS2 (atsisukęs į Bachūrą3) … Tyliai! Žinau! Paimi bonke ir žiūri į dugną prieš saulę ir matosi ar laimingas ar ne…
BACHŪRAS1 …Bliat, debilas, ką tu čia varai, ką?
BACHŪRAS2 …O kas yra?
BACHŪRAS1 …Čia akcija, ak-ci-ja… (išmesdamas nuorūką pro langą) …o ne žaidimas.
BACHŪRAS2 …Ė, sakei paliksi…
BACHŪRAS1 …Papisiu…
Iš parduotuvės, link Audi artėja Jolka ir Darka. Jolka išsitraukia cigarečių pakelį, išima cigaretes, palikdamas tik dvi, kitas sukiša į vidinę striukės kišenę. Vaikinai pribėga prie mašinos galo, užšoka ant bamperio ir šūkčiodami pradeda linguoti automobilį. Bachūrai viduje linguoja į ritmą… Atsidaro keleivio durelės. Išlipa Bachūras2 ir Bachūras3, pasisveikina su atėjusiais. Visi sulipa į Audi. Gale Darka, Bachūras2 ir Bachūras3, prieky – Jolka ir Bachūras1.
Jolka išsitraukia cigarečių pakelį, išsiima vieną cigaretę, kitą paduoda Darkai. Pakelį sulamdo ir išmeta pro langą.
BACHŪRAS2 (Darkai) Paliksi?..
DARKA (prisidegdamas cigaretę) Mhm…
BACHŪRAS1 (žiūrėdamas į priekį) Nu, ką yra?
JOLKA. Kine buvom.
BACHŪRAS1 (pašaipiai) Dviese?
JOLKA (ramiai) Ne. Su šeimom.
Pauzė.
BACHURAS1 (žiūrėdamas pro veidrodėlį į Darką) O kas kine?
DARKA Filmas.
BACHŪRAS1 (atsidūsdamas) Aišku.
JOLKA O jūs ką?
BACHŪRAS1 (pasilenkdamas link magnetolos ir perjungdamas kitą dainą) O mes va… …prasukom…
Pauzė. Jolka ir Darka žiūri į šviečiančią magnetolą, paskui į Bachūrą1.
BACHŪRAS1 (šypsodamasis) …Ka?..
JOLKA (po pauzės) Ta prasme… Nupisot?
BACHŪRAS Ne, bliat – pasiskolinom.
Bachūrai2-3 nusijuokia.
DARKA (vis dar žiūrėdamas į magą) …Jo …rimta (atsisukęs į Bachūrą1) …O tai dabar tipo be parkių?
BACHŪRAS1 (Darkai per veidrodėlį) Tu ką mažas? Parduot – kaip du pirštus apmyžt.
DARKA. Nu jo, bet tipo kai eini pyzdint?..
BACHŪRAS2 (užsivedęs) O tai ne nachui, karočia bliat eina nachui bliat…
BACHŪRAS1 (nutrukdamas jį) Palauk. O. K.? (Jolkai) Svarbu pats tas, kai darai… Nu, procesas, vo. Iš pradžių biški myži į kelnes. Pastovi paranoja, kade tave mato. Nu bet paskui nuo adrenalino pradeda nerealus kaifas eiti. Tada pradedi dirbt. Ir kai jau bėgi nuo rėkiančios tačkos su magu rankoj, va tada supranti, kad tu kietas…
Trijulė gale išsižioję klauso Bachūro1. Pauzė.
JOLKA …Nu jo …Bet…
BACHŪRAS1 (nutraukdamas jį) Ką bet? Tau ką gaila kažkokio pydaraso lango? Jie visi su draudimu!
DARKA (pritariamai) Nu jo…
BACHŪRAS1 Galima ir spyną laužt, bet jei nebandęs, tai gali užsipist. O va žvakė į stiklą – tai jau stilius. Ir greitis ir kaifas.
DARKA (nustebęs) Kokia dar žvakė?
BACHŪRAS1 (rimtai) Kalėdinė.
Bachūrai juokiasi. Darka nepatenkintas pasižiūri į Jolką.
JOLKA (šypsodamasis) Mašininė…
BACHŪRAS2 (dirbtinai kvatodamas) Kalėdinė!..
BACHŪRAS1 (Į galą) Ša! (Toliau Jolkai) O žinai kur didžiausias kaifas?
JOLKA (nustojęs šypsotis) Nu… Babkės?…
BACHŪRAS1 (palinkęs link Jolkos, lėtai) …Tu net neįsivaizduoji. Kaip lengvai. Ir kaip saldžiai dūžta stiklas…(trijulė gale seka jo rankos judesius) …Tylus, duslus garsas – Pff… Šchch – smulkūs gabaliukai… Hop – pastumi… Ir beveik nuleidi… Realiai. Vakar man atsistojo…
Tyla. Darka kvailai besišypsodamas žiūri į vieną tašką. Jolka atsidūsta, palinguoja galva ir prunkšteli.
BACHŪRAS2 (nusisukdamas į langą) Nu y nachui… (atsisukęs į Darką) Gal dar turit rūkyt?
DARKA (po pauzės) …Ką?
Jolka atidaro dureles ir lipa iš mašinos.

Troleibusas (A)
Jolka stebi pravažiuojančias mašinas. Darka išsitraukia iš kišenės mobilų telefoną, pažiūri į Jolką.
DARKA. Paskambinsiu Vikai…
Jolka su šypsena pažiūri į draugą ir vėl nusisuka į langą. Darka surenka numerį ir prideda ragelį prie ausies.

Golfas (F)
Automobiliu važiuoja Vika, jos brolis Lukas su žaisliniu pistoletu ir Artūras (stambus, tylus skustagalvis – Vikos meilužis). Vikai suskamba mobilus. Išsitraukus iš rankinuko pamato ekrane Darkos vardą.
VIKA (atsisukus į gale sėdintį Luką) Pasakyk, kad aš duše ir nieko neaiškink.
ARTŪRAS Gal nori, kad aš pasakyčiau.
VIKA (prašančiai) Baik, Artūrai.
Paduoda mobilų broliui.
LUKAS (į ragelį) Freez, mazafaka! Vika duše!..
Vika atima ir išjungia telefoną.

Troleibusas (A)
Darka nustebęs atitraukia ragelį nuo ausies. Jolka atsisuka į draugą.
DARKA (po pauzės) Sakė maudosi, paskui paskambins…
JOLKA (šypsodamasis kyla iš vietos) Lipam…

Klubas (A)
Įėjimas į naktinį klubą. Stambus apsauginis šypsodamasis stebi priešais jį stovinčius ir kažką įnirtingai gestikuliuojančius Jolką ir Darką.
DARKA. Kas yra? Normali bliuska! Tu žinai kiek kainuoja? Čia originalas!
Apsauginis toliau šypsosi. Pro juos į klubą sueina linksma kompanija. Kitas apsauginis juos maloniai įleidžia.
DARKA (Jolkai) Nu pizė… Tu matei kokia to gaidžio kiepka?!
(prišokdamas prie apsauginio) Ir ką, nieko. Čia tipo stilius, ane?
Prie apsauginio prieina jo kolega (Apsauginis2)
APSAUGINIS2 Pas mus uždaras vakaras.
JOLKA (timtelėdamas už rankos) Ai, Darka, tegul užsipisa. Einam.
DARKA (nervingai išvaduodamas savo ranką) Kas yra, bliat? Koks uždaras vakaras?! Tiem gaidžiam vakaras visada atviras, o normaliem bičam – uždaras! Su tokia kiepka, bliat, tik Makdonalde pieno kokteilį gert! O mums vakaras visada uždaras!
JOLKA (nueidamas šalin) Einam!
DARKA (patraukia jam iš paskos, dar kartą atsisuka į apsauginį) Sutiksiu vieną gatvėj – užmušiu! Supratai?!

McDonald’s (C)
Prie staliuko sėdi senelis su anūkėle. Senelis valgo sumuštinį, anūkėlė ledus.
Šalia, prie lango sėdi Jolka su Darka. Ant stalo viena bulvių free porcija ir dvi plastikinės Colos. Jolka išsitraukia iš kišenės mažą „999“ buteliuką, atlupa Colos dangtelius ir supilsto buteliuko turinį. Senelis prie gretimo staliuko stebi Jolkos veiksmus. Darka, imdamas savo Colą pastebi spoksantį senelį. Kurį laiką jie žiūri vienas į kitą.
DARKA (seneliui) Kas yra?
Anūkėlė atsisuka į Vaikinus
SENELIS (nukreipdamas žvilgsnį į anūkėlę) Valgyk, valgyk…
DARKA (nervingai padėdamas Colą ir atsiremdamas į stalą) Kas yra, bliat? Kažkas nepatinka!?
Senelis su anūkėle nueina prie tolimesnio stalo. Darka atsiremia kėdėje ir pasiima savo kokteilį.
DARKA (tyliai) Užpisa visi.
Darka trukteli kokteilio, nervingai padaro pora nereikalingų judesių.
DARKA (po pauzės) Šūdas, kad čia negalima rūkyt.
JOLKA. Šūdas.
Darka išsitraukia iš pakelio cigaretę ir pradeda ją įmantriai vartyti pirštais nenaudodamas nykščio ir tyliai repuoti.
DARKA (repuodamas) Jie greit vairuoja, greit smūgiuoja, jau rytoj – tiksliau – galbūt jau šianakt – greitai dulkins, greitai… mirs ar – tipo – patys žudys… jus visus pavarys… (pamatęs pro duris išeinantį senelį su anūkėle) o seni gaidžiai jau tepa slides – su-malo-lietkom – savo – a-nū-kėlėm…
Tarp staliukų einanti jauna užkandinės darbuotoja su uniforma stabteli ir įtariai stebi repuojantį ir su nepridegta cigarete rankoje ritmingai gestikuliuojantį Darką.
DARKA (žiūrėdamas į darbuotoją, garsiau) O mažule …su u-ni-foma – gal šią-naktį mes visi kar-tu ką-nors nuveikim?
Darbuotoja nervingai prieina prie staliuko, pasižiūri į cigaretę, paskui Darkai į akis. Jolka juos stebi atsainia išsišiepęs.
DARKA. Šūtka! – varau riapą.
DARBUOTOJA. Ką čia išdarinėjat?
DARKA. Tipo… (provokuojančiai) Kaip tai ką?
JOLKA (vos pastebimai susierzinęs) Viskas tvarkoj! Sėdim ir sėdim.
DARBUOTOJA. Šiaip – mes jau užsidarom.
JOLKA (atsainiai) Nu ir gerai darot.
DARBUOTOJA. Būtų gerai, kad išeitumėt.
DARKA (susinervinęs) Nu nachui!..
JOLKA (savo ankstesniu tonu) Užsidarysit – išeisim.
Iš tarnybinių patalpų link darbuotojos prieina jaunas tvarkingas kostiumuotas vyrukas.
VYRUKAS (darbuotojai, tyliai). Problemos?
DARKA. Taip! Mes jai ką – ne klientai?
Jolka nepatenkintas pažvelgia į Darką o paskui įbeda provokuojantį žvilgsnį į vyruką. Vyrukas šaltakraujiškai nužvelgia Jolką, Darką, plastmasinius indus ant stalo ir Jolkos striukės užantį.
VYRUKAS (ramiai, po pauzės). Geriau išeikit patys. Bus mažiau problemų.
JOLKA (netekęs kantrybės stojasi, vyrukui, agresyviai) Kas yra, gaidy, bliat?!
DARKA (pašokdamas iš vietos ir išversdamas savo kokteilį) Jo! Kas, nachui?!
Vyrukas vos pastebimai atsitraukia ir pažvelgia per petį. Link jų artėja kitas stambus vyras McDonalds uniforma…

Gatvė prie benzino kolonėlės (C)
Tolumoje – McDonald’s. Šaligatviu pro degalinę skubiu žingsniu eina Jolka su Darka.
DARKA. Nereikia ant manęs važiuot. Pats pavarei! (pauzė) Šūdas, būtų daugiau babkių…
(išsitraukęs mobilų) …Gal Vikai paskambint?..
JOLKA (irzliai) Bandyk!
DARKA Kas tau yra?
Jolka nieko neasakęs žingsniuoja toliau. Darka prideda prie ausies ragelį.

Taurakalnis (F)
Tuščioj automobilių aikštelėj stovi VW Golf. Ant mašinos stogo čiulpdamas ledinuką sėdi Lukas ir žaisliniu pistoletu „šaudo“ į miesto pusę. Mašinoje Vika paskubomis mylisi su Artūru. Suskamba Vikos mobilus.
ARTŪRAS (nustojęs judėt, uždusęs) Paduot?
VIKA (judėdama dar energingiau) Tegul skamba. Varyk…
Mašina linguoja į mobilaus skambučio ritmą. Lukas šaudo į miestą…

Gatvė prie benzino kolonėlės (C)
JOLKA (pašaipiai). Turbūt labai užsiėmus…
Darka staiga sustoja ant šaligatvio priešais Jolką.
DARKA. Galvok, ką loji!
Darka ir Jolka stovi veidas prie veido.
JOLKA (tvirtai, ramiai) Aš, Darka, galvoju. Aš. O tu tik myžčioji. (mėgdžiodamas) „Oi, kabake pasišikom, oi viskas užpisa, oi koks aš kietas tik va babkių nėra ir boba ragelio nekelia…“ Tai davai pasidarom babkių, kad toks kietas. (Darka tyli) Girdėjai, ką Ilgas pasakojo apie žvakutę – stikliukas tik tuch… Va čia – krūtai. O mes – kaip du pydarai smaukomės šeštadienio naktį…
DARKA (po pauzės). Jo, su ta žvakute – normaliai.
JOLKA. Aš rimtai (pauzė). Dabar. Bet be bajerio.
DARKA (tiriamai žiūri į Jolką, pamąstęs). Žvakutės neturim…
JOLKA (irzliai ir priekaištingai) Bliat, aš rimtai! (po pauzės) Ar tau reikia savo bobai paskambint?
Darka lyg nori sureaguot į paskutinę frazę, bet nurimsta ir trumpam nutyla žiūrėdamas kažkur pro šoną link Statoil.

Statoil (C)
Jolka su Darka auto dalių skyriuje. Jolka paima iš lentynos automobilinę žvakę.
JOLKA (pažiūrėjęs į Darką, paskui vėl į žvakę) …Turbūt tiks…
DARKA (nervingai griauždamas nagus) Gal dar atsuktuvą paimam?
JOLKA (nustebęs) Kam?
DARKA (beveik pašnibždomis) Nu kažkaip realiau?
JOLKA (nesuprasdamas) Kas realiau?
DARKA Nu, tipo, kad šūdo nemalam. Tipo, sugedo žvakės – reikia atsuktuvo, kad pakeist.
JOLKA (po pauzės) Darka.
DARKA Nu.
JOLKA Tu, bliat, anksčiau laiko nenuleisk, gerai.
Jolka su žvake nueina prie kasos. Darka paskubom paima automobilio oro gaiviklį
(eglutę) ir nubėga paskui draugą. Jolka nustebęs pasižiūri, ką atsinešė Darka.
JOLKA Čia kam?
PARDAVĖJA Kartu skaičiuot?
DARKA (pasimetęs, Jolkai) Ai kažkoks mašinoj kvapas… Nuo rūkymo… Panaikinsim!
Jolka žiūri į Darką. Darka atsisuka į pardavėją.
PARDAVĖJA Tai kartu, ar atskirai?
JOLKA (atsisukęs į pardavėją) Atskirai.

Artūro miegamasis (F)
Vika ant Artūro lovoje. Aistringai besibučiuodami plėšia vienas nuo kito drabužius. Už lango, kieme pasirodo dvi tamsios figūros, prieina prie mašinos…

Kiemas (D)
Automobilio VW Golf šoninis langas. Į jį nestipriai atsitrenkia žvakė.
Darka, stovėdamas nuošaliau nerimastingai dairosi aplinkui, Jolka pakelia nuo žemės žvakę.
JOLKA Nedūžta…
DARKA Varyk stipriau…
JOLKA …Sakė lengvai…
DARKA (nekantriai) Kalk…
Jolka vėl nestipriai trenkia žvake į stiklą. Langas nedūžta.
JOLKA Nu nedūžta…
DARKA (priėjęs ir paėmęs žvakę) Nu bliat..
Darka stipriai trenkia žvake į stiklą. Žvakė atšoka ir nulekia šalin. Stiklas nedūžta.
DARKA Varom!
Darka nori bėgti, bet Jolka jį sulaiko ir išspiria stiklą koja. Sukaukia signalizacija.

(F) Artūras sustingsta virš Vikos
VIKA (griebdama jį už kaklo ir prisitraukdama) Varyk!
Jie juda į signalizacijos ritmą.

DARKA (šokinėdamas vietoj) Tu ką , durnas!
JOLKA Greit imi ir bėgam!
DARKA Kodėl aš?.. (sutikęs Jolkos žvilgsnį) Nu jo…
Darka lenda į Golfą pro išdaužtą langą. Nesėkmingai bando ištraukti magnetolą.
JOLKA (laikydamas jam už kojų) Greičiau…
Darka keikdamasis bando išplėšti magnetolą
VAIKO BALSAS Freez mazafaka!..
Darka sustingsta ir pasuka galvą link galinės sėdynės. Ant jos sėdi Lukas (mažasis Vikos brolis) laikantis pistoletą.
JOLKA (truketėldamas už Darkos kojų) Greičiau bliat…
Jolka pasilenkia prie stiklo ir pats pamato vaiką su pistoletu. Paleidžia Darkos kojas ir atšoka nuo mašinos.
JOLKA (išsigandęs) Darka!..
DARKA (prislopintai) Čia Vikos brolis.
JOLKA Ką?
DARKA (Tarsi linklsmai) Viskas normaliai, čia Vikos brolis!
JOLKA (negalėdamas atsigaut) Kas, bliat, normaliai? Koks Vikos Brolis?
Darka išlenda iš mašinos. Viduje girdisi vaiko imituojami šūviai.
DARKA Šudas. Ką daryt?
JOLKA (suirzęs, vis dar nesuprasdamas, kas vyksta) Kas čia vyksta? A? Kas čia..?
DARKA (pasimetęs) Ką daryt? Jolka, Ką daryt?
JOLKA (suspaudęs lūpas) Debilas.
Jolka ilenda į mašiną ir bando išplėšti magnatolą. Darka bando ištraukti draugą atgal. Vaikas „šaudo“ į Jolką. Jolka garsiai surinka ant vaiko. Vaikas pradeda klykti.

(F) Vika pradeda klykti, bet vis dar nepaleidžia uždususio Artūro…

DARKA Jolka, nereikia…
JOLKA (staigiai išlindęs iš mašinos) Ko nereikia! (puldamas ant draugo) Kas yra, nachui?! Kur tu mane atvilkai?!
DARKA (bandydamas nuraminti Jolką) Nerėk taip, dar pamatys kas…
JOLKA (pabrėžtinai gatrsiai) Bybį dėjau! (Darkai į veidą) Bybį dėjau! Supratai?!
Jeigu bliat tu toks šaunuolis, tai gali tą magą susikišt į šikną!

(F) Artūras staugdamas baigia…

DARKA (purtydamas galvą) Kas… Kas…
JOLKA Per šakas! Ką čia mažas veikia?!
Priešais esančiame name užsidega šviesos languose.
DARKA Nežinau… (pastebėjęs, kad juos stebi) Jolka, mus mato, dingstam…
JOLKA (sulaikydamas jį ir pastumdamas nuo savęs) O ką dabar tavo boba veikia?!
DARKA (Baimingai dairydamasis į langus) Ko tu iš manęs nori?..
JOLKA Užsipisk.
Jolka greitu žingsniu eina nuo Darkos. Iš laiptinės su beisbolo lazda išbėga pusnuogis Artūras. Jolka tarsi vartininkas padaro porą klaidinančių judesių ir lekia iš kiemo, vaikinas metasi paskui jį. Darka slepesi už mašinos. Iš laiptinės, link automobilio, plikom kojm su Artūro marškiniais išbėga Vika.
DARKA (atšokęs nuo mašinos) Vika?!
Vika nekreipdama į jį dėmesio pribėga prie automobilio ir bando atidaryti dureles.
VIKA (net neatsisukdama į nustėrusį Darką) Lukai! Lukai! Bliat kaip jos atsidaro?!
DARKA (atsikvošėjęs, eidamas arčiau) Atkelk…
VIKA (neatsisukdama į jį) Tavęs čia, Gaidy, niekas neklausia!
Vikai pavyksta atidaryti dureles. Ji ištraukia iš mašinos išsigandusį brolį ir apkabina jį.
DARKA (užsikirsdamas) …Vika …Aš… (susinervinęs) Kas čia…
VIKA (atsisukusi į Darka) Atsisipisk…
Vika su „šaudančiu“ broliu nuskuba link laiptinės. Darka žengia porą žingsnių paskui, sustoja, pasuka ton pusėn, kur nubėgo Jolka ir Artūras, vėl sustoja, ryžtingai nueina prie mašinos, įlenda į vidų, kažką padaužo ir iššoka su magnetola rankoje, puola bėgti, sustoja, trenkia ją į žemę, ramiai eina iš kiemo, pradeda bėgti…

AKROPOLIS (E)
Prie ledo arenos, ant suoliuko sėdi sužalotas Jolka ir trys Bachūrai. Už stiklo, arenoje čiuožinėja Vika su broliu, juos klupinėdamas bando vytis Darka.
BACHŪRAS1 (Jolkai) Nu… Tai vakar buvot kine?
JOLKA (stebėdamas čiuožiančius) …Mhm…
BACHŪRAS1 (žiūrėdamas pro stiklą) Nu ir kaip?..
JOLKA (šypsodamasis) …Nepatikėsit…
Arenoje Darka pagaliau pasiveja Vika ir pačiumpa ją už rankos, mojuoja sėdintiems ant suoliuko. Vika ištraukia ranką, Darka vėl griūna.
BACHŪRAS1 (atsisukęs į Jolką) …Kuo?..
JOLKA (žiūrėdamas į čiuožiančius) …Kad taip lengvai ir saldžiai dūžta stiklas…
Kurį laiką bachūrai žiūri į Jolką. Jolka pažiūri į Bachūrą1, nusisuka į areną. Visi stebi čiuožiančius.