Karalius, kuris nedavė miego

Režisierius D. Kokanauskis; vaidina: D. Kokanauskis, M. Gimžauskas, A. Gluskinas // Lietuvos muzikos akademija. – Vilnius, 2000;